GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Wpisanie zagranicznych aktów do polskich ksiąg stanu cywilnego


Dodatkowe informacje o sposobie załatwiania sprawy:

Podstawa prawna
Art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz.1688 z późn. zm.)
§ 9 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz.U.Nr 136, poz.884 z późn.zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz.1635 z późn.zm.).

Opis procedury
Wniosek o wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg może złożyć każda osoba mająca w tym interes prawny.
Wniosek składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
Jeżeli wnioskodawca nie ma w Polsce miejsca zamieszkania, właściwość miejscową wpisania aktu ustala się na podstawie jego ostatniego miejsca zamieszkania w kraju.
Wniosek może zostać złożony za pośrednictwem polskiego konsulatu za granicą.

Potrzebne dokumenty •
wniosek o wpisanie zagranicznego aktu,

odpis aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,

urzędowe tłumaczenie odpisu na język polski przez tłumacza przysięgłego,

Formularze/wnioski

Opłaty
50 zł opłaty skarbowej za decyzję
płatne w kasie urzędu lub na konto urzędu:
Urząd Gminy Krzemieniewo
BPH SA o/Leszno
10106000760000402360045150

Okres oczekiwania
do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Krzemieniewo w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Uwagi


Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-08-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte