GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące


Dodatkowe informacje o sposobie załatwiania sprawy:

Podstawa prawna
Art. 4, 7, 8 , 9 , 12, 23, 24 26 ust. 3-4, 29 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.993 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U.Nr 236, poz.1999)

Opis procedury •
zameldowanie na pobyt czasowy może nastąpić w miejscu faktycznego pobytu. Osoba może mieć tylko jeden pobyt czasowy.

Przy zameldowaniu osób nie posiadających tytułu prawnego do lokalu wymagana jest obecność właściciela (współwłaściciela lokalu), najemcy osoby posiadającej spółdzielcze prawo do lokalu. Osoby te potwierdzają fakt pobytu na zgłoszeniu meldunkowym w obecności pracownika urzędu.

w przypadku braku potwierdzenia pobytu, zameldowanie może być dokonane po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego.


Potrzebne dokumenty
- zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3
miesiące (druk do pobrania w urzędzie lub na stronie
internetowej: www.krzemieniewo.pl/formularze/)
- dowód osobisty lub paszport (dotyczy obywateli
polskich zamieszkałych za granicą)
- dokument uprawniający do pobytu na terenie Polski. W zależności od sytuacji prawnej; karta pobytu, wiza
- w przypadku osób niepełnoletnich odpis aktu urodzenia z adnotacją o zameldowaniu w ostatnim miejscu pobytu stałego

Formularze/wnioski
Formularz Pu-E-3
Opłaty Brak
Okres oczekiwania Odręcznie
Tryb odwoławczy Brak
Uwagi


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-08-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-05
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2007-08-06 wprowadzona przez: 18
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte