GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej


Dodatkowe informacje o sposobie załatwiania sprawy


Podstawa prawna
Art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.993 z późn. zm.)


Opis procedury
Po złożeniu podania Urząd Gminy przeprowadza postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, ustaleniach organów Policji itp.

Potrzebne dokumenty Podanie z umotywowanym wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie mógł tego obowiązku dokonać, w trybie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
Wypełniony formularz meldunkowy.
Tytuł prawny do lokalu, w którym zameldowanie ma nastąpić (kserokopia).

Formularze / wnioski Formularz Pu-E-1, Pu-E-3
(formularze do pobrania w urzędzie lub na stronie
internetowej: www.krzemieniewo.pl/formularze/)

Opłaty
10 zł opłaty skarbowej
płatne w kasie urzędu lub na konto urzędu:
Urząd Gminy Krzemieniewo
BPH SA o/Leszno
10106000760000402360045150

Okres oczekiwania
30 dni; w sprawach skomplikowanych 60 dni

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Krzemieniewo w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi


Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-08-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-05
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2007-08-06 wprowadzona przez: 18
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte