GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Protokół Nr 5/2007
PROTOKÓŁ NR 5 /2007
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej


Dnia 28 lutego 2007 roku o godz. 12.oo rozpoczęto posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Komisja obradowała wspólnie z Komisją Rozwoju Gospodarczego. Lista obecności osób uczestniczących w Komisji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji powitał wszystkich obecnych i zaproponował następujący porządek obrad :

  1. Zapoznanie się z zasadami wynajmu pomieszczeń przez GCK w Krzemieniewie .

  2. wolne głosy i wnioski .


ad. Pkt.1
--------- ---
Przewodniczący Komisji udzielił głosu Dyrektorowi GCK w Krzemieniewie p.Annie Weber .
Dyrektor GCK przedstawiła proponowany regulamin wynajmu i cennik za usługi świadczone przez GCK , który to dokument stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokółu.
Dyrektor GCK podzieliła się z członkami Komisji problemem , związanym z korzystaniem z sal przez różnego rodzaju organizacje, które uważają , że maja prawo korzystać z obiektów bez jakichkolwiek opłat. Bardzo prosiła o uregulowanie również tego zagadnienia.

Radny Zbigniew Ptak
-------------------------
Wyraził opinię , że z uwagi na to, że GCK dysponuje budynkami w Garzynie i Krzemieniewie , to Rady Sołeckie tych wsi powinny mieć darmowy dostęp do pomieszczeń chociażby na spotkania wiejskie i swoje własne zebrania.
Problematyczne są spotkania Kół Emerytów z obydwu tych wsi , gdyż oni również uważają , że powinni być zwolnieni z opłat. Radny zgodził się z poglądem , że ta sprawa wymaga uregulowania.

Dyrektor GCK
------------------
Zaproponowała, odstąpienie na potrzeby Kół Emerytów pomieszczeń klubowych tzw. Piekiełka, ale zarząd koła emerytów tych pomieszczeń nie chce.
Na pytanie radnych , czy możliwe jest w budynkach otwarcie sali na potrzeby spotkań młodzieży, Dyrektor wyjaśniła, że nie zostawi budynku bez nadzoru. Może udostępnić ale musi zapewnić pracownika . Młodzież natomiast chciałaby mieć pomieszczenie czynne w godzinach późno wieczornych i bez nadzoru.

Radny Mirosław Krysztofiak
------------------------------------
Pyta dlaczego rada rodziców Szkoły Podstawowej w Garzynie nie mogła zorganizować
na sali gminnego centrum zabawy sylwestrowej ?

Dyrektor GCK
------------------
Tłumaczy, że nie wyraziła zgody na organizacje tej zabawy z uwagi na problemy kadrowe.
Pracownica , która miała nadzorować imprezę przebywała na zwolnieniu lekarskim.


Radna Henryka Przybylska
-----------------------------------
uważa, że Rada Rodziców organizując zabawy charytatywne na rzecz szkoły powinna być zwolniona z opłat za wynajem.


W związku z tym , że każdy z obecnych zgłaszał inne propozycje zwolnień z opłat, Przewodniczący Komisji prosił o podsumowanie dyskusji i ustalenie konkretnych wniosków .
Zebrani jednoznacznie ustalili , że wysokość opłat nie budzi żadnych zastrzeżeń .
W wyniku dyskusji Komisja doszła do następujących ustaleń:

Zwolnieniu z opłat za wynajem pomieszczeń i media , powinien podlegać oranizatorzy :
1) Zebrania wiejskiego wsi Krzemieniewo i Garzyn,
2) dożynek wiejskich ,
3) spotkań kół emerytów z Krzemieniowa i Garzyna ( dwa razy w trakcie roku ) .
Każde kolejne spotkanie emerytów w trakcie roku rodzi obowiązek opłat za media.
4) jednego zebrania ogólnego członków OSP w roku ,

Na ustaleniu zwolnień , Komisja zakończyła realizację pkt.1 porządku obrad.

Ad. Pkt.2
---------------
Przewodniczący Komisji zarządził , że kolejne posiedzenie odbędzie się w dniu 16 marca 2007 o godz. 12.00 . Zgodnie z przyjętym planem, tematem spotkania będzie kontrola pobierania opłat za wynajem pomieszczeń wiejskich - kontynuacja tematu z obecnego posiedzenia.

Na powyższym posiedzenie zakończono

Protokólowała DA Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jacek Stawiński

Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-03-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-03-14
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte