GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Protokół Nr 40/2006


               PROTOKÓŁ  NR  40/2006 
               Z  POSIEDZENIA   KOMISJI REWIZYJNEJ  
               RADY   GMINY     KRZEMIENIEWO 

 

Dnia 07 lutego 2006  o godzinie 9.oo rozpoczęto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.

 

Przewodniczący Komisji powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad:

1) Omówienie sytuacja rodzin biednych , które nie zwracają się o pomoc do GOPS

      a pracownicy socjalni sami do nich dotarli.

2) Współpraca GOPS  z innymi służbami . którym znana jest sytuacja rodzin w środowisku. 3) Wolne głosy i wnioski.

 

Ad. pkt. 1

Do zreferowania tematu zaproszono na posiedzenie Kierownika GOPS p. Jolantę Rosik.

Kierownik GOPS przedłożyła  pisemną informację na omawiany temat, która została

 załączona do protokółu i stanowi załącznik Nr 2 .

Wypowiedź zaproszonego gościa przeplatana była zadawanymi przez radnych pytaniami .

Radny Jan Siniecki pytał miedzy innymi :
* w jakim zakresie GOPS pomaga osobom nie radzącym sobie samodzielnie ,

       * czy GOPS pomaga mieszkańcom w zakupie opału  i jaki jest zakres tej pomocy ,

 

B. Radny Zbigniew Ptak pytał  o :

      * kryteria , które uprawniają kobiety do uzyskania statusu matki samotnie

         wychowującej dzieci ,

·        w jaki sposób pomaga się rodzinom wielodzietnym , chorym i nie radzącym sobie

z otaczającą ich rzeczywistością,

 

Radna Henryka Przybylska  zaniepokojona była losem rodzin z Brylewa ,  Bojanic
       i Zbytek ,

 

Przewodniczący Komisji pytał :
·        czy GOPS realizuje usługi opiekuńcze,

·        ile osób zostało przez ośrodek pomocy skierowanych do domów pomocy społecznej i w jaki sposób kształtuje się odpłatność za pobyt tych osób,

 

  Przewodniczący Komisji podziękował Pani Jolancie Rosik za wyczerpujące informacje na wszystkie zadane pytania ,  zreferowanie tematu i poinstruowanie radnych w zmieniających się  przepisach z zakresu opieki społecznej . Temat został wyczerpany a Przewodniczący Komisji ogłosił 5 minutową przerwę.  

 ad. pkt.3 

 W ramach wolnych głosów i wniosków  ustalono , że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 17 marca 2006 roku o godz. 9.oo i wiodącym tematem posiedzenia będzie omówienie realizacji budżetu gminy za rok 2005 i wydanie stosownych  opinii . 

    Na  powyższym protokół zakończono.

Protokółowała D.A

                                                                               Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

                                                                                            (-) Jacek Stawiński

 

 

 


Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2006-02-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2006-05-31
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte