GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Informacja z wykonania budżetu za 2006 r.Informacja


Zgodnie z art.14 ust.1 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Krzemieniewo

podaje do publicznej wiadomości


1) Informację o wykonaniu budżetu gminy Krzemieniewo na dzień 31.12. 2006

jak niżej :


wyszczególnienie

 

plan w złotych

wykonanie w złotych


A. Dochody

 

14 911 742,00

 

15 039 864,38


B. Wydatki

 

16 016 512,00

 

15 232 349,57


B1. wydatki bieżące

13 861 532,00

 

13 266 028,23


B2. wydatki majątkowe

2 154 980,00

 

1 966 321,34


C. Nadwyżka /deficyt

- 1 104 770,00

 

- 192 485,19


D. finansowanie

 

1 104 770,00

 

1 104 770,00Na koniec IV kwartału 2006 roku deficyt budżetowy wyniósł 192.485,19 zł

i został sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.104.770,- zł.

W związku z powyższym skumulowana nadwyżka budżetowa

na dzień 31.12.2006 wyniosła 912.284,81 zł
Krzemieniewo, dnia 14 marca 2007


Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2006-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-03-14
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte