GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Krzemieniewo za rok 2005


  Krzemieniewo, 31.05.2006  
 Informacja   
   
Zgodnie z art.14ust.2  ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Krzemieniewo     
podaje do publicznej wiadomości    
   
   
1)   Informację o wykonaniu budżetu gminy Krzemieniewo za rok  2005   jak nizej :   
   
A. Dochody, plan w złotych 12 704 728,00, wykonanie w złotych 12 949 026,00   
B. Wydatki, plan w złotych 13 755 025,00, wykonanie w złotych12 894 553,00   
B1. wydatki bieżące, plan w złotych 11 037 121,00, wykonanie w złotych10 731 729,00   
B2. wydatki majątkowe, plan w złotych 2 717 904,00, wykonanie w złotych2 162 824,00   
C. Nadwyżka /deficyt, plan w złotych -1 050 297,00, wykonanie w złotych54 473,00   
D. finansowanie, plan w złotych 1 050 297,00, wykonanie w złotych1 050 297,00   
z tego : nadwyżka budżetu, plan w złotych 1 050 297,00, wykonanie w złotych 1 050 297,00   

      Wynik finansowy roku 2005  był dodatni i wyniósł  54.473,- zł .    

      
2) Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2005   =  0       
      
3) Wykaz przekazanych i otrzymanych dotacji w roku 2005 z innych jst.      
A)  W roku 2005 Gmina Krzemieniewo udzieliła dotacji Powiatowi       
     Leszczyńskiemu w kwocie 5.000,- zł na dofinansowanie zakupu       
     samochodu pożarniczego z drabiną.       
     Dotację wykorzystano w całości.       
      
 B)   W roku 2005 Gmina Krzemieniewo otrzymała dotację z Powiatu       
     Leszczyńskiego na zakup sprzętu dla jednostek OSP w kwocie 3.000,- zł       
     Dotację wykorzystano  na zakup sprzetu bojowego dla :      
      OSP w Pawłowicach    1.500,01 zł       
      OSP w Krzemieniewie  1.499,18 zł       
       ----------------------------------------------------------------------       
        ogółem wykorzystano   2.999,19 zł.       
      
Kwotę 0,81 zł nie wykorzystanej dotacji zwrócono przelewem w dniu 24.11.2005       
na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Lesznie.       
      
c)  W roku 2005 Gmina Krzemieniewo otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu      
dotację na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Drobninie w kwocie 15.000,- zł .      
Dotację Gmina wykorzystała w całości.       
      
4)   W roku 2005 Gmina Krzeminiewo nie udzialała nikomu poręczeń ani gwarancji.       
      
      
     
     
     
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających      
osobowosci prawnej , którym w zakresie podatków i opłat udzielono w roku 2005      
ulg, odroczeń , umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.      
     
Lp       Nazwisko i imię     
1 Grzeskowiak  Małgorzata     
2 Łuczak Cecylia     
3 Stróżyński Stanisław     
4 Budowlana Spółdzielnia Pracy "Budo-Mont "    
5 Ślimak Mieczysław     
6 Czajka Walenty     
7 Gospodarstwo Rolne R. Sokołowski i E. Skoczylas     
8 Kaczmarek Stanisław     
9 Zdun Jan     
10 Zdun Piotr     
11 Naskręt Zbigniew    
12 Szczęch Bogdan     
13 Kubiak Karina     
14 Lubiejewski Przemysław     
15 Piątek Stefan     
16 Kaźmierowska Bożena     
17 Włodarczyk Henryk    
18 Poprawski Tadeusz     
19 Borowski Łucjan     
20 Andrzejczak Przemysław     
21 Gierczyk Barbara     
22 Stachowiak Aleksander     
23 Trepa Walerian     
24 Kamieniarz Michał     
25 Dawidziak Janusz     
26 Piątek Krystyna     
27 Misiak Jan     
28 Andrzejak Przemysław     
29 Andrzejewski Dariusz     
30 Osak Wojciech i Marzena     
31 Kasperski Jacek     
32 Żurek Anna     
33 Sobczak Heronim     
34 Cierpisz Rafał i Beata     
35 Frąckowiak Lidia     
36 Wawrzyniak Wiesław     
37 Czachowska Teresa     
38 Andrzejak Lucyna     
39 Klupsch Marianna     
40 Marciniak Maria     
41 Firlej Danuta     
42 Jankowiak Bogusław     
43 Justka Leszek     
44 Grybski Henryk     
45 Poprawska Krystyna     
46 Andrzejczak Czesław     
47 Bartlewski Wojciech     
48 Biedrzyński Sylwester    
49 Biernacki Jan    
50 Chudziński Andrzej    
51 Grzegorzewski Józef    
52 Jaraczewski Wojciech     
53 Józefiak Kazimierz    
54 Katarzyński Roman     
55 Klich Jan     
56 Konopka Henryk     
57 Kowalski Romuald    
58 Krigier Rafał     
59 Maciejczyk Maciej     
60 Masztalerz Wiesław     
61 Michalak Katarzyna     
62 Roszkiewicz Szymon    
63 Sielatycki Lech     
64 Skorupka Edmund    
65 Sobczak Jan     
66 Sobczak Roman    
67 Szulc Roman    
68 Śmieszała Tomasz     
69 Łagoda Adam    
70 Banach Andrzej    
71 Gryczka Witold    
72 Kamień Hieronim    
73 Klich Stanisław     
74 Kmiecik Eugeniusz     
75 Kubera Antoni     
76 Matuszewski Dariusz     
77 Padurski Ryszard     
78 Raburski Władysław     
79 Rozwalka Arkadiusz     
80 Skorupka Karol    
81 Skorupski Kazimierz    
82 Skórzewski Wojciech     
83 Więckowiak Roman    
84 Woźniak Jan     
85 Śmigielski Waldemar     
86 Świdurski Marisz     
87 Świętek Stanisław     
88 Łagoda Janusz     
89 PKP     
90 Twardowski Jerzy     
     
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2005      
udzielono pomocy publicznej      
     
1) Polskie Koleje Państwowe      
2) Zakład Obrotu Materiałami Budowlanymi "ZOMBUD"      


Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2006-05-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2006-06-01
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte