GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Wymeldowanie z miejsca pbytu stałego lub czasowego w drodze decyzji administracyjnej


 

Dodatkowe informacje o sposobie załatwiania sprawy:


Podstawa prawna


Art. 15 ust.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.993 z późn. zm.)


Opis procedury


Podanie o wymeldowanie może być złożone w przypadku gdy osoba opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.
W podaniu należy opisać stan faktyczny i wskazać, jeżeli jest znany adres osoby, której wymeldowanie dotyczy.


Potrzebne dokumenty


- podanie,
- dokument dotyczący stanu prawnego lokalu (budynku
mieszkalnego) np. akt notarialny, umowa najmu


Formularze/wnioski

 


Opłaty


10 zł opłaty skarbowej

płatne w kasie urzędu lub na konto urzędu:
Urząd Gminy Krzemieniewo
BPH SA o/Leszno
10106000760000402360045150


Okres oczekiwania


30 dni; a w przypadkach skomplikowanych 60 dni


Tryb odwoławczy


Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Krzemieniewo w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Uwagi

 

 


Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2004-02-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-05
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2004-02-13 wprowadzona przez: 18
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte