GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące oraz wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące


 

Dodatkowe informacje o sposobie załatwiania sprawy:


Podstawa prawna


Art.15 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.993 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U.Nr 236, poz.1999)


Opis procedury


Wymeldowania należy dokonać osobiście, najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu.

Osoba opuszczająca miejsce pobytu czasowego zgodnie z terminem zameldowania nie ma obowiązku zgłaszania wymeldowania.

Osoba wyjeżdżająca za granicę na okres dłuższy niż 3 miesiące jest obowiązana zgłosić swój wyjazd i powrót.

 


Potrzebne dokumenty


- zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
(druk do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej
www:krzemieniewo.pl/formularze/)

- zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
ponad 3 miesiące (druk do pobrania w urzędzie lub na
stronie internetowej: www.krzemieniewo.pl/formularze/)
- dokument tożsamości (dowód osobisty, cudzoziemcy-karta pobytu stałego, odpis skrócony aktu urodzenia dla osób niepełnoletnich)
- książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających
obowiązkowi wojskowemu - mężczyzn do lat 50, ze
stopniem chorążego lub oficerskim do lat 60 oraz kobiet
posiadających ten dokument)


Formularze/wnioski


Formularz Pu-E-2, Pu-E-4


Opłaty


Brak


Okres oczekiwania


Odręcznie


Tryb odwoławczy


Dotyczy wyłącznie spraw spornych załatwianych na wniosek zainteresowanej strony.


Uwagi

 

 


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2002-12-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-05
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2007-08-06 wprowadzona przez: 18
  - wersja z dnia 2007-05-30 wprowadzona przez: 18
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte