GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych8. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA
OKREŚLONE W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBL
EMÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU 2006

  1. Dochody

    1. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ( 75618 § 0480)

kwota planowana 112.386,- zł
kwota uzyskania 112 .385,91 zł

II. Wydatki

Lp.

Nazwa zadania

Plan
W zł


Wykonanie

% realizacji

Wydatek w rozdz.

1.

Organizacja zajęć profilaktycznych wśród dzieci i dorosłych

31.386,-

31.386 ,-

100

85154

2.

Wspomaganie działalności instytucji służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych

2.000,-

1.997,-

99,9

85154

3.

Działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych

24.000,-

24.000,-

100

85154

4.

Zakup materiałów do organizacji zajęć pozalekcyjnych i profilaktycznych

11.000,-

9.629,75

87,5

85154

5.

Zakup materiałów dla świetlicy terapeutycznej

7.400,-

4.102,56

55,4

85154

6.

Opieka wychowawcza w świetlicach terapeutycznych

12.000,-

10.007,-

83,4

85154

7.

Pomoc materialna dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu w rodzinach

3.893,-

3.465,58

89,0

85154

8

Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

707,-

556,46

78,7

85154


Razem wydatki rozdz. 85154

92.386,-

85.144,35

92,2


9

Organizacja kolonii letnich z programem profilaktycznym

24.000,-

23.161,65

96,5

85412


Razem wydatki w rozdz.85412

24.000,-

23.161,65

96,5


10

Zwalczanie narkomanii

3.000,-

1298,01

43,3

85153


Razem wydatki w rozdz.85153

3.000,-

1.298,01

43,3


11

Nauka pływania dla uczniów szkół podstawowych

8.000,-

6.756,72

84,5

92695


Razem wydatki w rozdz. 92695

8.000,-

6.756,72

84,5

92695


Ogółem wydatki na realizację programu

127.386,-

116.360,73

91,3


54
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-04-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-04-23
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte