GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Realizacja wydatków (tabele)


2. Zestawienie dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z uwzględnieniem stopnia ich wykonania w roku 2006


I. Dotacje

Dz.

Rozdział

Plan dotacji wydatków złotych

Dotacje otrzymane wg stanu na 31.12.2006


% realizacji

010

01095

220.012,-

219.504,87

99,8

750

75011

63.200,-

63.200,-

100

751

75101

1.392,-

1.392,-

100

751

75109

28.380 ,-

17.001,-

59,9

754

75414

400,-

400,-

100

852

85212

2.156.100,-

2.141.284,09

99,3

852

85213

2.700,-

2.121,84

78,6

852

85214

19.350,-

18.944,75

97,9

852

85278

317.012,-

313.836,-

99,0


Razem

2.808.546,-

2.777.684,55 zł

98,9
Ogółem na realizacje zadań zleconych gmina otrzymała dotacje w kwocie 2.777.684,55 zł
którą do dnia 31.12.06 wykorzystano w całości. .
Wydatki sfinansowane dotacją przedstawia poniższa tabela .

II. Wydatki

Dz.

Rozdział

Plan wydatków złotych

Wydatki zrealizowane do dnia 31.12.2006


% realizacji

010

01095

220.012,-

219.504,87

99,8

750

75011

63.200,-

63.200,-

100

751

75101

1.392,-

1.392,-

100

751

75109

28.380 ,-

17.001,-

59,9

754

75414

400,-

400,-

100

852

85212

2.156.100,-

2.141.284,09

99,3

852

85213

2.700,-

2.121,84

78,6

852

85214

19.350,-

18.944,75

97,9

852

85278

317.012,-

313.836,-

99,0


Razem

2.808.546,-

2.777.684,55

98,93. Realizacja przez gminę w roku 2006 dochodów z zakresu administracji rządowej stanowiących dochody budżetu państwa


W zakresie wydawania dowodów osobistych
W roku 2006 gmina Krzemieniewo wydawała dowody osobiste mieszkańcom gminy. Uzyskane z tego tytułu dochody w 95 % stanowiły dochód budżetu państwa a w 5% dochód budżetu gminy.

Realizację dochodów przedstawiono w sprawozdaniu RB-27ZZ , w którym na dzień
31 grudnia 2006 roku wykazano następujące dane.

Plan

Należności

Dochody przekazane do Wojewody wielkopolskiego

Dochody gminy

Należności pozostałe do zapłaty

W tym zaległości

18.000,- zł

25.590,- zł

24.310,50 zł

1.279,50 zł

0

0


Gmina wykonała powierzone jej przez Wojewodę Wielkopolskiego zadanie 135,1 % planu.


W zakresie wypłacanych zaliczek alimentacyjnych

Plan

Należności

Dochody przekazane do Wojewody wielkopolskiego

Dochody gminy

Należności pozostałe do zapłaty

W tym zaległości

0

32.392,50 - zł

0

0

32.392,50 zł

32.392,50 zł


Należności gminy z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wyniosły na koniec 2006 roku kwotę 32.392,50 zł. Gdyby udało się wyegzekwować zaległe alimenty na dochody budżetu państwa trafiłoby 50% wykazanej sumy tj. 16.196,50 zł a drugie 50% trafiłoby na dochody budżetu gminy.
Przez cały rok 2006 Komornicy Sadowi nie zdołali wyegzekwować żadnych pieniędzy .13
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2006-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-04-23
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte