GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.Dodatkowe informacje o sposobie załatwiania sprawy:


Podstawa prawna

Art.181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 ze zm.) oraz uchwała Rady Gminy Krzemieniewo Nr XIII/65/2004 z dnia 2 kwietnia 2004 r. w  sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2004 r. Nr 77, poz. 1657)

Opis procedury

Jednorazowe zezwolenia wydawane są przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnej. Zainteresowany składa zaopiniowany przez organizatora imprezy wniosek, który następnie opiniuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Potrzebne dokumenty

  • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców

  • pisemna zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych

Formularze / wnioski

Wniosek do pobrania na stanowisku lub stronie internetowej www.krzemieniewo.pl

Opłaty

- opłata administracyjna w wysokości odpowiadającej 1/12 (43,75 zł) rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

Okres oczekiwania

7 dni od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który ją wydał.

Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2004-04-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-28
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2007-08-06 wprowadzona przez: 18
  - wersja z dnia 2007-03-27 wprowadzona przez: 18
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte