GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Udostępnienie danych osobowych
Dodatkowe informacje o sposobie załatwiania sprawy:


Podstawa prawna

Art. 44 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 87, poz.96 z późn. zm.)
Art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze .zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U. Nr 201, poz. 1702)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia (Dz.U.Nr 62, poz. 564)

Opis procedury
 

Potrzebne dokumenty

  • wniosek o udostępnienie danych osobowych,

  • dowody potwierdzające interes prawny do uzyskania informacji. W przypadku ich braku informacja może być udzielona za zgodą osoby, której dotyczy. Zasada ta nie dotyczy wniosków składanych przez organy państwowe i instytucje realizujące zadania publiczne,

  • dowód uiszczenia opłaty za informację.

Formularze/wnioski

Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru Pesel oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych do pobrania w urzędzie.

Opłaty

Opłata za informację o jednej osobie wynosi 30,40 zł i ustalona została w wysokości 4% kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę praowników, określonego w odrębnych przepisach, płatna w kasie urzędu lub na konto urzędu:
Urząd Gminy Krzemieniewo
BPH SA o/Leszno
10106000760000402360045150

Okres oczekiwania

7 dni
W przypadku uzyskania zgody osoby 1 miesiąc

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Krzemieniewo

Uwagi
 

 


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2002-11-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-05
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2007-05-30 wprowadzona przez: 18
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte