GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej lub wyznaniowej


 

Dodatkowe informacje o sposobie załatwienia sprawy:

Podstawa prawna

Art. 1-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.Nr 9, poz.59 z późn. zm.)
Art. 53-56, 71 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz.1688 z późn.zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz.1635 z późn. zm.)


Opis procedury

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są zgłosić się do USC osobiście.
Zgłoszenie i zawarcie małżeństwa w formie cywilnej może nastąpić w dowolnie wybranym przez nowożeńców USC.
Małżeństwo zawarte w formie cywilnej nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia złożenia dokumentów oraz zapewnienia o braku przeszkód do jego zawarcia.
Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilnym otrzymują zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa, które jest ważne 3 miesiące. Zgłoszenia dokonują w miejscu zameldowania na pobyt stały jednego z nowożeńców.
Po zawarciu małżeństwa w formie wyznaniowej, duchowny zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty ślubu dostarczyć do właściwego miejscowo USC zaświadczenie, na podstawie którego zostanie sporządzony akt małżeństwa.


Potrzebne dokumenty
 

  • Odpisy skrócone aktu urodzenia.

  • Osoba, która pozostawała poprzednio w związku małżeńskim jest zobowiązana złożyć dodatkowo:

    • rozwiedziona, rozwiedziony odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,

    • wdowa, wdowiec odpis skrócony aktu zgonu poprzedniego współmałżonka.
 
Formularze/wnioski
 

Opłaty
84 zł - opłaty skarbowej za sporządzenie aktu
płatne w kasie urzędu lub na konto urzędu:
Urząd Gminy Krzemieniewo
BPH SA o/Leszno
10106000760000402360045150

Okres oczekiwania

Zaświadczenie - odręcznie

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi
 
 

Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2000-09-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2004-02-13 wprowadzona przez: 18
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte