GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Uznanie poborowego lub żołnierza za posiadającego na utrzymaniu członka rodziny


 

Uznanie poborowego lub żołnierza za posiadającego na utrzymaniu członka rodziny

 

Podstawa prawna

Art.127, 128 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz.2416 ze zm.)

Wymagane dokumenty


 • wniosek (
  formularz wniosku do pobrania w urzędzie)

 • w zależności od stanu faktycznego:

  • zaświadczenie z zakładów pracy o wysokości zarobków członków rodziny i poborowego,

  • zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych, bądź braku prawa do zasiłku

  • zaświadczenie o pobieraniu nauki w szkole średniej lub wyższej,

  • oświadczenie o braku dochodów żony poborowego (żołnierza

 

Opłaty

Brak

Termin

Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Krzemieniewo.

Dodatkowe informacje

Decyzję o uznaniu poborowego lub żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny wydaje wójt, na jego wniosek lub uprawnionego członka rodziny. 
Członkami rodziny pozostającymi na utrzymaniu poborowego lub żołnierza są żona, dzieci, rodzice oraz osoby, wobec których ma obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie uzyskują oni dochodu lub uzyskiwany dochód
z jakiegokolwiek tytułu jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Decyzja wójta stanowi podstawę do wypłaty zasiłku przez dowódcę jednostki wojskowej.

 


Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2004-02-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-17
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2004-02-13 wprowadzona przez: 18
  - wersja z dnia 2007-08-06 wprowadzona przez: 18
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte