GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Decyzje o warunkach zabudowy
Sprawa: Decyzje o warunkach zabudowy

Dodatkowe informacje o sposobie załatwiania sprawy:


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Dz. U. Nr 164 poz. 1588 z 2003 r.),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164 poz. 1589 z 2003 r.),

Opis procedury

Złożenie wniosku o ustalenie warunków zabudowy wraz z załącznikami.
Złożenie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikami.

Potrzebne dokumenty

 1. Wypełniony wniosek o ustalenie warunków zabudowy lub wypełniony wniosek o ustalenie

lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 1. Załączniki:

  1. 2 egzemplarze mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopie mapy katastralnej, zawierające określenie granic terenu objętego wnioskiem i obszaru na który ta inwestycja będzie oddziaływać,

  2. w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko informację o planowanym przedsięwzięciu zawierającą dane określające:

    1. rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia,

    2. powierzchnię zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szata roślinną,

    3. rodzaj technologii,

    4. ewentualne warianty przedsięwzięcia,

    5. przewidywaną ilość wykorzystywanej

wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,

    1. rozwiązania chroniące środowisko,

    2. rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

Formularze / wnioski

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opłaty

Za wniosek - 5,00 zł
Za każdy załącznik - 0,50 zł
Za wydanie decyzji:
1) budynków i budowli przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej - 190,00 zł,

 1. zespołu garaży składającego się z co najmniej trzech garaży - 152,00 zł,

 2. budynków gospodarczych, garaży i budynków o funkcji mieszanej - 38,00 zł,

 3. pozostałych - 90,00 zł.

budynków i budowli

Okres oczekiwania

W ciągu 14 dni od daty otrzymania ostatniego uzgodnienia.

Tryb odwoławczy

Odwołanie można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Krzemieniewo w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi

Opłata skarbowa nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie poinformowany o konieczności ich uzupełnienia.

 


Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2003-03-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-06
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte