GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Dodatek mieszkaniowy
Sprawa: Dodatek mieszkaniowyDodatkowe informacje o sposobie załatwiania sprawy:


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych
/Dz.U. NR 71, poz.734/, Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkanio-
wych /Dz.U. Nr 156,poz. 1817/.

Opis procedury

Należy złożyć wypełniony wniosek oraz deklarację o przyznanie
dodatku mieszkaniowego wraz z niezbędnymi załącznikami.

Potrzebne dokumenty

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony
przez zarzadcę lub administrację budynku, dokument potwier-
dzający tytuł prawny do lokalu.
Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki zwiaza-
ne z dostarczeniem wody do lokalu ,opłat za odbiór nieczy-
stości stałych i płynnych.
Wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego
zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie ze Starostwa
Powiatowego stwierdzającego powierzchnię użytkową budynku.

Formularze / wnioski

Wniosek do pobrania na stanowisku - pokój nr 24
lub na stronie internetowej www. Krzemieniewo.pl

l Opłaty

brak

Okres oczekiwania

Na bieżąco - najpóźniej w ciągu 14 dni.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie za pośredni-
ctwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc
od dnia otrzymania decyzji.UwagiTermin składania wniosku do końca miesiąca.
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy,
licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu
złożenia wniosku.
Osoby występujące ponownie o dodatek mieszkaniowy winny
złożyć wniosek w miesiącu w którym wygasła poprzednia
decyzja.
Jeśli chcesz uzyskać dodatek normatywna powierzchnia
użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
- 35 m kwadratowych - dla 1 osoby
- 40 m -""- - dla 2 osób
-45 m -""- - dla 3 osób
-55 m -""- - dla 4 osób
-65 m -""- - dla 5 osób
-70 m -""- - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię użytkową o 5 metrów kwadratowych.
Normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 15 metrów kwadratowych jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnospra-
wna poruszająca się na wózku.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza normatywnej powierzchni więcej niż 30% lub 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60%.

Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2001-06-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2004-02-13 wprowadzona przez: 18
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte