GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Wydatki niewygasające
10. Sprawozdanie z wydatków niewygasających

W dniu 28 grudnia 2005 roku Rada Gminy w Krzemieniewie podjęła uchwałę Nr XXVII/131/2005 , w której ustaliła wykaz wydatków niewygasających z upływem roku 2005.
Były to następujące zadania :
1) remont budynku OSP w Pawłowicach - plan 20.000,- zł
2) zakup budynku przedszkola w Pawłowicach - plan 150.000,- zł.
3) budowa Sali gimnastycznej w Drobninie - plan 25.915,- zł

Z uwagi na mylne wskazanie w planie finansowym paragrafu wydatków , Kolegium RIO w Poznaniu uchwałą Nr 3/93/2006 z dnia 01 lutego 2006 roku orzekło nieważność postanowień uchwały Rady Gminy, w części dotyczącej wydatku na zakup przedszkola w Pawłowicach.
Z uwagi na powzięcie wiadomości o pomyłce w uchwale jeszcze w roku 2005 kwota 150.000,- zł została wycofana z rachunku wydatków niewygasających jeszcze w grudniu 2005 roku.
Ostatecznie do realizacji pozostały dwa zadania :

Zadanie

Plan w zł

Zrealizowane wydatki

Uwagi

Remont budynku OSP w Pawłowicach

20.000,-

5.368,- zł

zapłacono za projekt w dniu 14.09.06
za mapy geodezyjne 04.10.06
kwotę 14.632,- zł zwrócono na dochody budżetu roku 2006 i ujęto 75814 § 0970

Budowa Sali gimnastycznej w Drobninie

25.915,-

25.915,-

Zapłacono za roboty budowlane w dniu 10.01.2006.

Plan finansowy stanowiący załącznik do uchwały budżetowej przewidywał ostateczny termin realizacji wydatków na dzień 31.12.2006.

W dniu 12 października 2006 Rada Gminy podjęła uchwałę NR XXXIII/162/2006 w sprawie ustalenia wydatków , które nie wygasną z upływem roku 2006.
Przewidziano w niej udzielenie dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na zakup tomografu komputerowego w kwocie 50.000,- zł . Wydatek sklasyfikowano w budżecie gminy w dz. 851, rozdz. 85111 w § 6220 .

Na dzień 31.12. 2006 r. rachunek bankowy wydatków niewygasających wykazywał saldo w kwocie 50.000,55 zł . Kwota 0,55 zł na pochodziła z naliczonych na koniec roku odsetek od kwoty 50.000,- zł zgromadzonej na rachunku bankowym.56
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2005-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-07-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte