GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Protokół nr 5 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 27 kwietnia 2015 r.

Numer protokołu: 5
Rok: 2015


PROTOKÓŁ NR 5
z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej
z dnia 27.04.2015 r.

W posiedzeniu brało udział czterech członków Komisji Infrastruktury Społecznej, Skarbnik Gminy Dorota Andrzejewska, Wójt Gminy Andrzej Pietrula.


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
3. Analiza wykonania budżetu za rok 2014.
4. Pytania, wnioski, interpretacje radnych.
5. Zakończenie.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu.
Ad.1.

Otwarcia posiedzenia Komisji dokonała Przewodnicząca Komisji Małgorzata Tarnowska.

Ad.2.

Uwag do proponowanego porządku posiedzenia oraz do protokołu z poprzedniego posiedzenia
nie zgłoszono.

Ad.3.
Przewodnicząca Komisji Pani Józefa Adamska przywitała wszystkich i poprosiła Skarbnika Gminy Panią Dorotę Andrzejewską o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014.
Pani Skarbnik w pierwszej kolejności omówiła realizację dochodów budżetowych. W 2014 roku planowane były dochody wysokości ………………………….. zł, a na dzień 31.12.2014 r. realizacja planu wyniosła …………% ogólnie planowanych dochodów, kwotą …………………………..zł. W podobny sposób jak przedstawione zostały dochody budżetu gminy w 2014 roku, przedstawiona także została realizacja wydatków budżetowych 2014 roku. Planowane wydatki w kwocie ………………………zł zrealizowano w ………………..% kwotą ………………………………….. zł.

Ad.4.
W związku z omawianym tematem analizy wykonania budżetu za rok 2014, Radni zapytali:

Radny Piotr Majchrzak zwrócił się z wnioskiem do wójta o interwencję w Starostwie Powiatowym
w Lesznie w celu posprzątania ścieżki rowerowejAd.5.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji dziękując wszystkim uczestniczącym, zakończyła posiedzenie.
Protokołował

T.S.Przewodnicząca Komisji:

Małgorzata TarnowskaCzłonkowie Komisji:


Katarzyna Wysocka

Piotr Majchrzak

Stanisław Żabicki

Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2015-05-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-05-05
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte