GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z REJESTRU GMINNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z REJESTRU GMINNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawa prawna :
art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r Nr 98 , poz. 1071 ze zmianami), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635, ze zmianami) i art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, ze zmianami)

Wymagane dokumenty:
1. " Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru gminnej ewidencji działalności gospodarczej"
Dotyczy przedsiębiorców figurujących w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Krzemieniewo przed przekazaniem do CEIDG.

Opłaty:

Opłata skarbowa:
za wydanie zaświadczenia - 17 zł.
Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku.
Dowód wpłaty stanowi załącznik do wniosku.

Termin odpowiedzi:
Do 7 dni.

Dodatkowe informacje:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.


Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2013-02-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte