GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

ZAPRZESTANIE PROWADZENIA SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH


ZAPRZESTANIE PROWADZENIA SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Podstawa prawna:
art. 18 ust. 12 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2012 r. Dz.U. poz. 1356, ze zmianami),

Wymagane dokumenty:

1. "Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych"

Opłaty:
Nie pobiera się

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji Wójta Gminy Krzemieniewo składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje:

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku:
1. likwidacji punktu sprzedaży,
2. upływu terminu ważności zezwolenia
3. zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
4. zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
5. niezłożenia w terminie do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, lub niedokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11¹ ust. 2 i 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości w terminach, o których mowa w art. 11¹ ust. 7.
Odbiór decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych może nastąpić w jednej z dwóch form:
o osobiście przez wnioskodawcę,
o za pośrednictwem poczty przesłanie na wskazany adres.


Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2013-02-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte