GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH


OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH

Podstawa prawna:
art. 11¹ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2012 r. Dz.U., poz. 1356, ze zmianami),

Wymagane dokumenty:

" Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych"

Opłaty:

1. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - bez opłaty.
2. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą:
1. 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3. 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
Ww. opłaty wnoszą przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła określonych wartości – 37.500 zł dla piwa, 37.500 zł dla wina, 77.000 zł dla wódki.
Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczy:
37.500 zł dla napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa – wysokość opłaty za korzystanie z zezwolenia wynosić będzie 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
37.500 zł dla napojów o zawartości powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) – wysokość opłaty za korzystanie z zezwolenia wynosić będzie 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
77.000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu – wysokość opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosić będzie 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy (w Kasie Urzędu Gminy lub na konto Gminy Krzemieniewo nr konta 10 1060 0076 0000 4023 6004 5150 w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Termin odpowiedzi:
Nie dotyczy

Dodatkowe informacje:

Pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim składa się w miesiącu styczniu – do 31 stycznia każdego roku.
Wartość sprzedaży brutto należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych (piwo, wino, wódka).
Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub niedokonanie opłaty w wysokościach i terminach określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi powoduje wygaśnięcie zezwolenia (art. 18 ust. 12 pkt 5).
Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych wyżej, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 13).
Przedstawienie fałszywych danych w oświadczeniu powoduje cofnięcie zezwolenia (art. 18 ust. 10 pkt 5 ).
Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu (art. 18 ust. 11).


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2013-02-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte