GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH


JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Podstawa prawna:
art. 18¹ ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2012, poz. 1356 ze zmianami), w związku z uchwałą Nr XIII/65/04 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 02.04.2004r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Wymagane dokumenty:
1. " Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych"
2. Załączniki:
• zgoda organizatora imprezy (na wniosku)
• zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z aktualną opłatą za dany rok (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Krzemieniewo).

Opłaty:
1. Opłata za wydanie jednorazowego zezwolenia wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.
Opłata roczna wynosi:
1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3) 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni.

Tryb odwoławczy: .
1. Odwołanie od decyzji Wójta Gminy Krzemieniewo wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje:
1. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas
organizowanych imprez mogą być wydawane przedsiębiorcom posiadającym stałe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.
Zezwolenia wydawane są na okres do 2 dni.
2. Odbiór zezwolenia osobiście lub przez pełnomocnika za okazaniem dowodu
osobistego.
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca
zostanie wezwany do ich uzupełnienia.Pliki do pobrania:

Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2013-02-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-01-11
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2013-02-08 wprowadzona przez: 18
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte