GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI


ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna:
Rozdział 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r Nr 193 poz. 1287 ze zmianami) ), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz.U. Nr 98, poz.1071)
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
2. Załączniki:
• Dokument potwierdzający własność nieruchomości
• Wypis z rejestru gruntów
• Mapa z zaznaczeniem działek przeznaczonych do rozgraniczenia

OPŁATY:
Wolne od opłat

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 60 dni


TRYB ODWOŁAWCZY:

Decyzja jest ostateczna
Strona niezadowolona z decyzji może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, przekazania spraw sądowi.

DODATKOWE INFORMACJE:
Po złożeniu wniosku wydane zostanie postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, na postanowienie to nie służy stronom zażalenie.
Czynności ustalenia granic przebiegu na gruncie wykonuje upoważniony geodeta na koszt wnioskodawcy

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca
zostanie wezwany do ich uzupełnienia
Pliki do pobrania:

Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2013-02-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte