GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

ZEZWOLENIE NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWRCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO


ZEZWOLENIE NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWRCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

Podstawa prawna
art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 788 ), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1282)

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa.
2. Dokument potwierdzający uzasadnienie wniosku.

Opłaty

Opłata skarbowa:
39 zł za decyzję
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Gminy, bądź wpłacić na konto: Urząd Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo, nr 10 1060 0076 0000 4023 6004 5150.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

W przypadku pisemnego powiadomienia stron o odmowie o odmowie wydania zezwolenia na skrócenie terminu miesięcznego oczekiwania na zawarcie małżeństwa, strona może zwrócić się do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego w ciągu 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC z wnioskiem o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione w wyżej wymienionym piśmie uzasadniają odmowę dokonania czynności.


Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2012-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-31
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte