GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIAZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ


ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIAZKU
MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ

Podstawa prawna

art. 71 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1264), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282)

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

1. W przypadku kawalera i panny:
• odpisy skrócone aktów urodzenia (jeżeli akt został sporządzony poza USC Krzemieniewo),
• do wglądu – dokumenty stwierdzające tożsamość*.

2. W przypadku osób rozwiedzionych:
• odpisy skrócone aktów urodzenia (jeżeli akt został sporządzony poza USC Krzemieniewo),
• odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencja wyroku sądu (jeżeli akt został sporządzony poza USC Krzemieniewo),
• do wglądu – dokumenty stwierdzające tożsamość*.

3. W przypadku wdowców:
• odpisy skrócone aktów urodzenia (jeżeli akt został sporządzony poza USC Krzemieniewo),
• odpis skrócony aktu zgonu małżonka(jeżeli akt został sporządzony poza USC Krzemieniewo),
• do wglądu – dokumenty stwierdzające tożsamość*.
* w przypadku paszportu – zaświadczenie o zameldowaniu

Opłaty

Opłata skarbowa:
38 zł za zaświadczenie
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Gminy, bądź wpłacić na konto: Urząd Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo, nr 10 1060 0076 0000 4023 6004 5150.
Termin załatwienia sprawy
Do 7 dni

Tryb odwoławczy

W przypadku pisemnego powiadomienia stron o odmowie wydania zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą, strona może się zwrócić do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego w ciągu 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC z wnioskiem o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione w wyżej wymienionym piśmie uzasadniają odmowę wykonania czynności

Dodatkowe informacje

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą  wydaje urząd stanu cywilnego miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej. Zaświadczenie jest ważne trzy miesiące.

 

edstawione w wyżej wymienionym piśmie uzasadniają odmowę wykonania czynności.


Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2012-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-31
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte