GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

UZNANIE OJCOSTWA DZIECKA URODZONEGO


UZNANIE OJCOSTWA DZIECKA URODZONEGO

Podstawa prawna

art. 72 - 83 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 788 ), art. 14 oraz art. 44 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu Cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1282)

Wymagane dokumenty

1. Odpis zupełny aktu urodzenia (jeżeli akt urodzenia został sporządzony poza USC Krzemieniewo).
2. Do wglądu – dokumenty stwierdzające tożsamość rodziców.

Opłaty

Brak opłat

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje

Do uznania ojcostwa, konieczna jest obecność obojga rodziców.
Uznanie ojcostwa następuje przez złożenie oświadczenia wiedzy przez mężczyznę, który jest ojcem biologicznym dziecka, a matka dziecka potwierdza ojcostwo mężczyzny.
Uznanie ojcostwa może nastąpić tylko wtedy gdy z aktu urodzenia dziecka nie wynika ojcostwo innego mężczyzny.
Uznanie ojcostwa nie może nastąpić gdy inny kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń lub gdy toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.
Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat wówczas konieczna jest obecność dziecka w chwili uznania ojcostwa.
W przypadku uznania ojcostwa dziecka przez cudzoziemca, który nie włada biegle językiem polskim wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.
Oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa mogą złożyć osoby, które ukończyły 16 lat i nie istnieją podstawy do ich całkowitego ubezwłasnowolnienia. Jednakże osoby które nie ukończyły 18 roku życia mogą złożyć oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym (dotyczy również sytuacji jeżeli jedna ze stron nie ukończyła 18 roku życia).


Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2012-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-31
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte