GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Uchwała nr V/ 16 /2011 Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 22 lutego 2011 r.

Numer uchwały: 16
Numer sesji: V
Rok: 2011

Uchwała nr V/ 16 /2011
Rady Gminy w Krzemieniewie
z dnia 22 lutego 2011 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krzemieniewo środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2012.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.
1 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz.420 ze zm.)

Rada Gminy Krzemieniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krzemieniewo środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2012.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Osiegłowski

Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2011-02-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-01
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte