GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania, znaleziono: 259

 1. Dokument: Uchwała nr XIV/111/2020 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2020
 2. (2020-02-17, Budżet)
 3. Dokument: Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Krzemieniewo na 2020 r.
 4. Dokument: Uchwała Nr XIII / 99 / 2019 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 16 grudnia 2019 w sprawie uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2020
 5. (2019-12-16, Budżet)
 6. Dokument: Uchwała Nr XIII/ 101 / 2019 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 16 grudnia 2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2019
 7. (2019-12-16, Budżet)
 8. Dokument: Uchwała Nr XII/ 94 / 2019 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 25 listopada 2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2019
 9. (2019-11-25, Budżet)
 10. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu na dzień 30.09.2019
 11. Dokument: Uchwała Nr XI/ 82/ 2019 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 21 października 2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2019.
 12. (2019-10-21, Uchwały Rady)
 13. Dokument: Uchwała Nr X/73/2019 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 05 września 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Krzemieniewo na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.
 14. (2019-09-05, Uchwały Rady)
 15. Dokument: Uchwała Nr X/ 71 / 2019 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 05 września 2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2019
 16. (2019-09-05, Uchwały Rady)
 17. Jednostka: Stanowisko ds. księgowości budżetowej i kasy
 18. Jednostka: Stanowisko ds. księgowości budżetowej i płac
 19. Jednostka: Stanowisko ds. księgowości budżetowej
 20. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu na dzień 30.06.2019
 21. (2019-07-23, Budżet)
 22. Dokument: Zarządzenie Nr 0050/ 29 /2019 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 22 lipca 2019 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2019 .
 23. (2019-07-23, Budżet)
 24. Dokument: UCHWAŁA NR VIII/ 54/2019 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzemieniewo z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2018.
 25. (2019-06-17, Uchwały Rady)
 26. Dokument: UCHWAŁA NR VIII / 56 / 2019 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 17 czerwca 2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2019
 27. (2019-06-17, Budżet)
 28. Dokument: UCHWAŁA NR VII /48 / 2019 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 20 maja 2019 R. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2019.
 29. (2019-05-20, Uchwały Rady)
 30. Dokument: Bilans jednostki budżetowej za 2018r. - PSP Drobnin
 31. Dokument: Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018
 32. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu na dzień 31.03.2019
 33. (2019-04-19, Budżet)
 34. Dokument: UCHWAŁA NR VI / 45 / 2019 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 kwietnia 2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2019
 35. (2019-04-15, Uchwały Rady)
 36. Dokument: Opinia RIO z dnia 9 kwietnia 2019 r.w sprawie wyrażenia opinii z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia jednostki z objaśnieniami
 37. Dokument: Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo w roku 2018
 38. Dokument: Uchwala Nr S0-0951D3712Ln2O19 §kładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Krzemieniewo deficytu budżetu roku 20l9.
 39. Dokument: Uchwała Nr III/ 18 / 2018 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 17 grudnia 2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2018
 40. (2018-12-17, Budżet)
 41. Dokument: Uchwała Nr III /21 / 2018 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 17 grudnia 2018 w sprawie uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2019
 42. (2018-12-17, Budżet)
 43. Dokument: Zarządzenie Nr 0050/ 46 /2018 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 09 listopada 2018 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2019 .
 44. (2018-11-16, Budżet)
 45. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu na dzień 30.09.2018
 46. (2018-10-18, Budżet)
 47. Dokument: Uchwała Nr XXXV / 255 / 2018 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 15 października 2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2018
 48. (2018-10-15, Uchwały Rady)
 49. Dokument: Zarządzenie Nr 0050/ 42 /2018 Wójta Gminy Krzemieniewo dnia 28 września 2018 w sprawie ; zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2018,
 50. (2018-09-28, Budżet)
 51. Dokument: Uchwała Nr XXXIV / 251 / 2018 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 21 września 2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2018
 52. (2018-09-21, Uchwały Rady)
 53. Dokument: Zarządzenie Nr 00501 /37/ 20l8 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 19 września 2018 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2019
 54. (2018-09-19, Budżet)
 55. Dokument: Uchwała Nr XXXIII / 243 / 2018 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 27 sierpnia 2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2018
 56. (2018-08-27, Uchwały Rady)
 57. Dokument: Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.
 58. (2018-08-06, Budżet)
 59. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu na dzień 30.06.2018
 60. (2018-07-23, Budżet)
 61. Dokument: Uchwała Nr XXXII/ 233/ 2018 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 12 czerwca 2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2018
 62. (2018-06-12, Uchwały Rady)
 63. Dokument: Uchwała Nr XXXII / 232/ 2018 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 12 czerwca 2018 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzemieniewo z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2017
 64. (2018-06-12, Uchwały Rady)
 65. Dokument: RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW URZĘDU GMINY KRZEMIENIEWO O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH na stanowisku księgowa budżetowa w Referacie Finansowym /środki transportowe , płace , ZUS, podatek od wynagrodzeń/
 66. (2018-05-25, Kluzule Informacyjne)
 67. Dokument: Uchwała Nr XXXI/228/ 2018 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 14 maja 2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2018
 68. (2018-05-14, Uchwały Rady)
 69. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu na dzień 31.12.2017
 70. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu na dzień 31.03.2018
 71. (2018-04-17, Budżet)
 72. Dokument: Zarządzenie nr 0050/9/2018 Wójta Gminy Krzemieniewo Z dnia 12 kwietnia 2018 W sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu 8miny Krzemieni€wo samorządowej instytucji kultury
 73. (2018-04-12, Zarządzenia)
 74. Dokument: Uchwała Nr XXX/ 222 / 2018 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 26 marca 2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2018
 75. (2018-03-26, Uchwały Rady)
 76. Dokument: Uchwała Nr XXX/220/2018 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Krzemieniewo na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.
 77. (2018-03-26, Uchwały Rady)
 78. Dokument: UCHWAŁA NR XXIX/ 216 / 2018 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 26 lutego 2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2018
 79. (2018-02-26, Uchwały Rady)
 80. Dokument: Opina RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu
 81. Dokument: Zarządzenie Nr 0050/46 /2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 27 grudnia 2017 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2017.
 82. (2017-12-27, Zarządzenia)
 83. Dokument: UCHWAŁA NR XXVIII / 207 / 2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 18 grudnia 2017 w sprawie uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2018
 84. (2017-12-18, Uchwały Rady)
 85. Dokument: Uchwała Nr XXVIII/ 203 / 2017 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 18 grudnia 2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2017
 86. (2017-12-18, Uchwały Rady)
 87. Dokument: Zarządzenie Nr 0050/45 /2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 06 grudnia 2017 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2017.
 88. (2017-12-06, Budżet)
 89. Dokument: Zarządzenie Nr 120/12/2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 04 grudnia 2017 W sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu gminy Krzemieniewo samorządowej instytucji kultury .
 90. (2017-12-04, Zarządzenia)
 91. Dokument: Zarządzenie Nr 0050/ 44 /2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 30 listopada 2017 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2017.
 92. (2017-11-30, Budżet)
 93. Dokument: Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania przez Gminę Krzemieniewo deficytu budżetu roku 20l8.
 94. Dokument: Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Krzemieniewo na 2018 r.
 95. Dokument: Uchwała Nr XXVII / 195 / 2017 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 20 listopada 2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2017
 96. (2017-11-20, Uchwały Rady)
 97. Dokument: Zarządzenie Nr 0050/39 /2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 09 listopada 2017r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2018
 98. (2017-11-09, Budżet)
 99. Dokument: Zarządzenie Nr 0050/35 /2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 30 października 2017 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2017.
 100. (2017-10-30, Budżet)
 101. Dokument: Zarządzenie Nr 0050/ 35 /2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 30 października 2017 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2017.
 102. (2017-10-30, Budżet)
 103. Dokument: Zarządzenie Nr 0050/32/2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 28 września 2017 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2017.
 104. (2017-10-28, Budżet)
 105. Dokument: Uchwała Nr XXVI/188/2017 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 23 października 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Krzemieniewo na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.
 106. (2017-10-23, Uchwały Rady)
 107. Dokument: Uchwała Nr XXVI / 184 / 2017 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 23 października 2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2017
 108. (2017-10-23, Uchwały Rady)
 109. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu na dzień 30.09. 2017
 110. (2017-10-18, Budżet)
 111. Dokument: Zarządzenie Nr 0050/ 28 /2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 04 września 2017 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2017.
 112. (2017-09-04, Zarządzenia)
 113. Dokument: Zarządzenie Nr 0050/27 /2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 21 sierpnia 2017 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2017.
 114. (2017-08-21, Zarządzenia)
 115. Dokument: Zarządzenie Nr 0050/ 25 /2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.
 116. (2017-08-10, Zarządzenia)
 117. Dokument: Zarządzenie Nr 0050/ 25 /2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.
 118. (2017-08-10, Budżet)
 119. Dokument: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krzemieniewo za rok 2016
 120. (2017-07-27, Wykonanie budżetu)
 121. Dokument: Zarządzenie Nr 0050/23 /2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 21 lipca 2017 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2017.
 122. (2017-07-21, Zarządzenia)
 123. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu gminy Krzemieniewo na dzień 30.06.2017 r.
 124. (2017-07-19, Budżet)
 125. Dokument: Zarządzenie Nr 0050/ 20 /2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 14 lipca 2017 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2017.
 126. (2017-07-14, Zarządzenia)
 127. Dokument: Zarządzenie Nr0050/18 /2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 03 lipca 2017 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2017.
 128. (2017-07-03, Zarządzenia)
 129. Dokument: Zarządzenie Nr 0050/15 /2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2017.
 130. (2017-06-26, Zarządzenia)
 131. Dokument: Uchwała Nr XXIV / 166 / 2017 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 czerwca 2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2017
 132. (2017-06-19, Uchwały Rady)
 133. Dokument: UCHWAŁA NR XXIV/164/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 19 czerwca 2017 r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzemieniewo z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2016
 134. (2017-06-19, Uchwały Rady)
 135. Dokument: Uchwała Nr XXIII / 158 / 2017 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 15 maja 2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2017
 136. (2017-05-15, Uchwały Rady)
 137. Dokument: Zarządzenie Nr 0050/ 8 /2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 20 kwietnia 2017 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2017.
 138. (2017-04-20, Budżet)
 139. Dokument: Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu Gminy Krzemieniewo za rok 2016
 140. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Krzemieniewo na dzień 31.03.2017 r.
 141. (2017-03-31, Budżet)
 142. Dokument: Uchwała Nr XXII / 152 / 2017 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2017
 143. (2017-03-27, Uchwały Rady)
 144. Dokument: PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK - po uchwaleniu przez Radę Gminy Krzemieniewo nadwyżki budżetowej
 145. (2017-03-21, Budżet)
 146. Dokument: UCHWAŁA NR XXI/143/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 22 lutego 2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2017.
 147. (2017-02-22, Uchwały Rady)
 148. Dokument: Opinia o możliwości sfinansowania przez Gminę Krzemieniewo deficytu budżetu roku 2017
 149. Dokument: ZARZĄDZENIE NR 0050/3/2017 WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2017.
 150. (2017-01-27, Zarządzenia)
 151. Dokument: ZARZĄDZENIE NR 0050/ 3 /2017 WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2017.
 152. (2017-01-27, Budżet)
 153. Dokument: Zarządzenie nr 0050/39/2016 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2016
 154. (2016-12-29, Budżet)
 155. Dokument: Zarządzenie Nr 0050/39 /2016 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2016 .
 156. (2016-12-29, Budżet)
 157. Dokument: Uchwała Nr XX/138?2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowejgminy Krzemieniewo na rok 2017
 158. (2016-12-19, Budżet)
 159. Dokument: Uchwała Nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2017
 160. (2016-12-19, Budżet)
 161. Dokument: Uchwała Nr XX/134/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
 162. (2016-12-19, Budżet)
 163. Dokument: ZARZĄDZENIE NR 0050/ 31 /2016 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 02 listopada 2016 r. w sprawie: scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT Gminy Krzemieniewo i jej jednostek budżetowych
 164. (2016-12-14, Zarządzenia)
 165. Dokument: Zarządzenie Nr 0050/25/2016 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 14 września 2016 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2017
 166. (2016-12-14, Zarządzenia)
 167. Dokument: Zarządzenie Nr 0050/1 /2016 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 04 stycznia 2016 W sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Krzemieniewo
 168. (2016-12-14, Zarządzenia)
 169. Dokument: Zarządzenie Nr 0050/37/2016 Wójta Gmin y Krzemieniewo z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2016
 170. (2016-12-08, Budżet)
 171. Dokument: Opinia o możliwości sfinansowania przez Gminę Krzemieniewo deficytu budżetu na 2017 rok.
 172. Dokument: Opinia o projekcie uchwały budżetowej Gminy Krzemieniewo na 2017 r.
 173. Dokument: Uchwała nr XIX/130/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2016
 174. (2016-11-28, Uchwały Rady)
 175. Dokument: Zarządzenie nr 0050/28/2016 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2016
 176. (2016-11-21, Budżet)
 177. Dokument: Zarządzenie Nr 0050/35/2016 Wójta Gminy Krtzemieniewo z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2016.
 178. (2016-11-14, Budżet)
 179. Dokument: Zarządzenie Nr 0050/33/2016 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 08 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2017
 180. (2016-11-08, Budżet)
 181. Dokument: Zarządzenie Nr 0050/31/2016 Wojta Gminy Krzemieniewo z dnia 02 listopada 2016 r. w sprawie: scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT Gminy Krzemieniewo i jej jednostek budżetowych
 182. (2016-11-02, Budżet)
 183. Dokument: Zarządzenie Nr 0050/29 /2016 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 25 października 2016 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2016.
 184. (2016-10-25, Budżet)
 185. Dokument: Zarządzenie Nr 0050/25/2016 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 14 września 2016 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2017
 186. (2016-09-14, Budżet)
 187. Dokument: Zarządzenie Nr 0050/25/2016 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 14 września 2016 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2017
 188. (2016-09-14, Budżet)
 189. Dokument: Uchwała nr XVII/113/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 07 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2016
 190. (2016-09-07, Uchwały Rady)
 191. Dokument: Zarządzenie Nr 0050/22/2016 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 05 sierpnia 2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2016
 192. (2016-08-05, Budżet)
 193. Dokument: Zarządzenie Nr 0050/21/2016 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2016
 194. (2016-07-21, Budżet)
 195. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu na dzień 30.06.2016
 196. (2016-07-20, Budżet)
 197. Dokument: Uchwała Nr XVI/ 109 /2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 12 lipca 2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2016
 198. (2016-07-12, Budżet)
 199. Dokument: Zarządzenie nr 0050/18/2016 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2016
 200. (2016-06-13, Budżet)
 201. Dokument: Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015
 202. (2016-05-24, Wykonanie budżetu)
 203. Dokument: Uchwała nr XV/107/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzemieniewo na rok 2016
 204. (2016-05-24, Budżet)
 205. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu na dzień 31.12.2015
 206. (2016-05-13, Budżet)
 207. Dokument: Zarządzenie 0050/14/2016 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 04 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzemieniewo na rok 2016
 208. (2016-05-04, Budżet)
 209. Dokument: Uchwała nr XIV/101/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2016
 210. (2016-04-26, Budżet)
 211. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu na dzień 30.03.2016 r.
 212. (2016-04-20, Budżet)
 213. Dokument: Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wykonaniu budżetu Gminy Krzemieniewo za rok 2015
 214. Dokument: Zarządzenie Nr 0050/10/2016 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2016
 215. (2016-03-30, Budżet)
 216. Dokument: Zarządzenie nr 0050/10/2016 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2016
 217. (2016-03-30, Budżet)
 218. Dokument: Uchwała Nr XIII /97 / 2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 01 marca 2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2016
 219. (2016-03-01, Uchwały Rady)
 220. Dokument: Uchwała nr XIII/97/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 01 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzemieniewo na rok 2016
 221. (2016-03-01, Budżet)
 222. Dokument: Uchwała Nr XII / 89/ 2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 22 lutego 2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2016
 223. (2016-02-22, Uchwały Rady)
 224. Dokument: Uchwała nr XII/89/2016 r. Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2016
 225. (2016-02-22, Budżet)
 226. Dokument: Opinia o możliwości sfinansowania przez Gminę Krzemieniewo deficytu budżetu (12 stycznia 2016 r.)
 227. Dokument: Zarządzenie nr 0050/1/2016 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Krzemieniewo.
 228. (2016-01-04, Budżet)
 229. Dokument: Budżet Gminy Krzemieniewo na rok 2016
 230. (2015-12-21, Budżet)
 231. Dokument: Uchwała Nr X I / 79 / 2015 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 16 grudnia 2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2015
 232. (2015-12-16, Budżet)
 233. Dokument: Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
 234. (2015-12-10, Budżet)
 235. Dokument: Opinia o możliwości sfinansowania przez Gminę Krzemieniewo deficytu budżetowego (24 listopada 2015)
 236. Dokument: Opinia o projekcie uchwały budżetowej Gminy Krzemieniewo na 2016 r. (24 listopada 2015)
 237. Dokument: UCHWAŁA NR X /72 / 2015 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 27 listopada 2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2015
 238. (2015-11-27, Uchwały Rady)
 239. Dokument: Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 06 listopada 2015 r. w sprawie : przyjęcia projektu uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2016
 240. (2015-11-06, Budżet)
 241. Dokument: Uchwała Nr IX /64 / 2015 Rady Gminy Krzemieniewo dnia 27 października 2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2015
 242. (2015-10-27, Uchwały Rady)
 243. Dokument: Uchwała Nr IX/63 /2015 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 27 października 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Krzemieniewo na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.
 244. (2015-10-27, Uchwały Rady)
 245. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu gminy Krzemieniewo na dzień 30.09.2015 r.
 246. (2015-10-20, Budżet)
 247. Dokument: Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 05 października 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Krtzemieniewo na rok 2015
 248. (2015-10-05, Budżet)
 249. Dokument: Zarządzenie Nr 31 /2015 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 23 września 2015 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2015 .
 250. (2015-09-23, Budżet)
 251. Dokument: Zarządzenie Nr 30//2015 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 18 września 2015 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2016
 252. (2015-09-18, Budżet)
 253. Dokument: Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Krzmieniewo informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
 254. Dokument: Uchwała Nr VIII/50/2015 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 2 wrzesnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2016
 255. (2015-09-02, Uchwały Rady)
 256. Dokument: Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 03 sierpnia 2015 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2015 .
 257. (2015-08-03, Budżet)
 258. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2015 r.
 259. (2015-07-29, Budżet)
 260. Dokument: UCHWAŁA NR VII/ 47 /2015 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Gminy do spraw opiniowania Budżetu
 261. (2015-07-28, Uchwały Rady)
 262. Dokument: Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2015
 263. (2015-07-28, Uchwały Rady)
 264. Dokument: Informacja o wykoaniu budżetu na dzień 30.06.2015 r.
 265. (2015-07-20, Budżet)
 266. Dokument: Informacja o wykoaniu budżetu na dzień 31.12.2014 r.
 267. (2015-06-02, Budżet)
 268. Dokument: Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 25 maja 2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2015
 269. (2015-05-25, Uchwały Rady)
 270. Dokument: Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzemieniewo z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2014
 271. (2015-05-25, Uchwały Rady)
 272. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu na dzień 31.03.2015
 273. (2015-04-30, Budżet)
 274. Dokument: Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 28 kwietnia 2015 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2015 .
 275. (2015-04-28, Budżet)
 276. Dokument: Opinia RIO o sprawozdaniach budżetowych za rok 2014
 277. Dokument: Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 30 marca 2015 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2015 .
 278. (2015-03-30, Budżet)
 279. Dokument: Sprawozdanie z wykoania budżetu za rok 2014
 280. (2015-03-25, Wykonanie budżetu)
 281. Dokument: Opinia o możliwości sfinansowania przez Gminę Krzemieniewo deficytu budżetowego.
 282. Dokument: Uchwała Nr IV/ 17/2015 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 25 lutego 2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2015
 283. (2015-02-25, Uchwały Rady)
 284. Dokument: Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr III/12/2014 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 22 grudnia 2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.
 285. (2015-02-25, Uchwały Rady)
 286. Dokument: Uchwała Nr III/ 12/2014 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 22 grudnia 2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2014
 287. (2014-12-22, Uchwały Rady)
 288. Dokument: Uchwała Nr III/11 /2014 Rady Gminy Krzemieniewo Z dnia 22 grudnia 2014 w sprawie : uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2015
 289. (2014-12-22, Uchwały Rady)
 290. Dokument: Uchwała budżetowa Rady Gminy Krzemieniewo na 2015 rok
 291. (2014-12-22, Budżet)
 292. Dokument: Opinia o projekcie uchwały budżetowej Gminy Krzemieniewo na 2015 rok
 293. Dokument: Uchwała Nr II/ 8/2014 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 05 grudnia 2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2014
 294. (2014-12-05, Uchwały Rady)
 295. Dokument: Projekt Uchwała Nr ............/...... /2014 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia .............2014 w sprawie : uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2015
 296. (2014-11-12, Budżet)
 297. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu na dzień 30.09.2014
 298. (2014-10-17, Budżet)
 299. Dokument: Zarządzenie Nr 18/2014 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 26 września 2014 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2014 .
 300. (2014-09-26, Budżet)
 301. Dokument: Uchwała Nr XXXIX/ 209/2014 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 03 września 2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2014
 302. (2014-09-03, Budżet)
 303. Dokument: Informacja o relaizacji budżetu Gminy Krzemieniewo za I półrocze 2014 r.
 304. (2014-08-14, Budżet)
 305. Dokument: Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 13 sierpnia 2014 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2014 .
 306. (2014-08-13, Budżet)
 307. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu na dzień 30.06.2014
 308. (2014-07-16, Budżet)
 309. Dokument: Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 23 maja 2014 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2014 .
 310. (2014-05-23, Budżet)
 311. Dokument: Uchwała Nr XXXVII/201/2014 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 07 maja 2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2014
 312. (2014-05-07, Uchwały Rady)
 313. Dokument: Uchwała Nr XXXVII/ 199 /2014 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 07 maja 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzemieniewo z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2013
 314. (2014-05-07, Uchwały Rady)
 315. Dokument: Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2013
 316. (2014-04-01, Wykonanie budżetu)
 317. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu na dzień 31.03.2014
 318. (2014-03-31, Budżet)
 319. Dokument: Opinia o możliwości sfinansowania przez Gminę Krzemieniewo deficytu budżetu.
 320. Dokument: Uchwała Nr XXXVI/194/2014 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 25 lutego 2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2014
 321. (2014-02-25, Uchwały Rady)
 322. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu na dzień 31.01.2014
 323. (2014-02-12, Budżet)
 324. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu na dzień 31.12.2013
 325. (2014-01-31, Budżet)
 326. Dokument: Uchwała nr XXXV/ 188 /2014 Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krzemieniewo środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2015.
 327. (2014-01-28, Uchwały Rady)
 328. Dokument: Uchwała Nr XXXV/186/2014 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 28 stycznia 2014 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2014
 329. (2014-01-28, Uchwały Rady)
 330. Dokument: Opinia projektu uchwały budżetowej Gminy Krzemieniewo na 2014 r.
 331. Dokument: Uchwała Nr XXXIII/181 /2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 13 grudnia 2013 w sprawie budżetu Gminy Krzemieniewo na rok 2014
 332. (2013-12-13, Budżet)
 333. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu na dzień 30.09.2013
 334. (2013-10-18, Budżet)
 335. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Krzemieniewo na dzień 30.06.2013 r.
 336. (2013-08-12, Budżet)
 337. Dokument: Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo na dzień 30.06.2013 r.
 338. (2013-08-12, Budżet)
 339. Dokument: Uchwała Nr XXIX/158/2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 05 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzemieniewo z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2012
 340. (2013-06-05, Uchwały Rady)
 341. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu na dzień 31.12.2012
 342. (2013-05-21, Budżet)
 343. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu na dzień 31.03.2013
 344. (2013-04-30, Budżet)
 345. Dokument: Uchwała nr XXVII/ 148 /2013 Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 08 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krzemieniewo środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2014.
 346. (2013-04-08, Uchwały Rady)
 347. Dokument: Opinia o możliwości sfinansowania przez Gminę Krzemieniewo deficytu budżetu.
 348. Dokument: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo za rok 2012
 349. (2013-03-27, Wykonanie budżetu)
 350. Dokument: Uchwała Nr XXVI / 137 /2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 27 lutego 2013 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2013
 351. (2013-02-27, Uchwały Rady)
 352. Dokument: Uchwała Nr XXIV/ 130 /2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 13 grudnia 2012 W sprawie ustalenia wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2012 .
 353. (2012-12-13, Uchwały Rady)
 354. Dokument: Uchwała Nr XXIV/ 132 /2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 13 grudnia 2012 w sprawie : budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2013
 355. (2012-12-13, Budżet)
 356. Dokument: Opinia o projekcie uchwały budżetowej Gminy Krzemieniewo na 2013 rok
 357. Dokument: _Projekt_ Uchwała Nr XXIV/....../2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia ....................... 2012 w sprawie : uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2013
 358. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Krzemieniewo na dzień 30.09.2012 r.
 359. (2012-10-18, Budżet)
 360. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2012
 361. (2012-08-20, Budżet)
 362. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu na dzień 30 czerwca 2012 r.
 363. (2012-07-20, Budżet)
 364. Dokument: Uchwała Nr XVII/86/2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 26 kwietnia 2012 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2012
 365. (2012-04-26, Uchwały Rady)
 366. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu na dzień 31.12.2011 r.
 367. (2012-04-03, Budżet)
 368. Dokument: Opinia o możliwości sfinansowania przez Gminę Krzemieniewo deficytu budżetu
 369. Dokument: Uchwała nr XVI/ 84 /2012 Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krzemieniewo środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2013.
 370. (2012-02-28, Uchwały Rady)
 371. Dokument: Uchwała Nr XVI/82/2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 28 lutego 2012 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2012
 372. (2012-02-28, Uchwały Rady)
 373. Dokument: Uchwała Nr XII / 70/2011 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 13 grudnia 2011 w sprawie : uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2012
 374. (2011-12-13, Budżet)
 375. Dokument: PROJEKT uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2012
 376. (2011-11-23, Budżet)
 377. Dokument: ZARZĄDZENIE Nr 21 /2011 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 30 września 2011 r. w sprawie : opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2012
 378. (2011-09-30, Zarządzenia)
 379. Dokument: Informacja o stanie realizacji dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2011
 380. (2011-08-23, Budżet)
 381. Dokument: Uchwała Nr VII/38/2011 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 08 czerwca 2011 w sprawie : udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzemieniewo z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2010
 382. (2011-06-08, Uchwały Rady)
 383. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu na dzień 31.12.2010
 384. (2011-05-25, Budżet)
 385. Dokument: Uchwała Nr VI / 28/2011 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Krzemieniewo na rzecz Województwa Wielkopolskiego w roku 2011.
 386. (2011-04-19, Uchwały Rady)
 387. Dokument: PROTOKÓŁ NR 5 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 07 kwietnia 2011r. dot. kontroli wykonania budżetu gminy za rok 2010 zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem prac oraz kontroli sprawozdania finansowego za rok 2010
 388. (2011-04-07, Protokoły komisji)
 389. Dokument: Opinia w sprawie możliwości finansowania przez Gminę Krzemieniewo deficytu budżetu
 390. Dokument: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy KRZEMIENIEWO w roku 2010
 391. (2011-03-07, Wykonanie budżetu)
 392. Dokument: Uchwała nr V/ 16/2011 Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krzemieniewo środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2012.
 393. (2011-02-22, Uchwały Rady)
 394. Dokument: Budżet Gminy Krzemieniewo na rok 2011
 395. (2010-12-17, Budżet)
 396. Dokument: PROJEKT uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2011
 397. (2010-11-15, Budżet)
 398. Dokument: Informacja o wykoaniu budżetu na dzień 30.09.2010 r.
 399. (2010-10-21, Budżet)
 400. Dokument: Zarządzenie Nr 26/2010 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 20 września 2010 w sprawie : opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2011
 401. (2010-09-20, Zarządzenia)
 402. Dokument: Uchwała Nr XXX/175/2010 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 10 września 2010 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo
 403. (2010-09-10, Uchwały Rady)
 404. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu gminy Krzemieniewo za I półrocze 2010 r.
 405. (2010-08-03, Budżet)
 406. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu na dzień 30.06.2010 r.
 407. (2010-06-30, Budżet)
 408. Dokument: Uchwała Nr XXIX/167/2010 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 21 czerwca 2010 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2010
 409. (2010-06-21, Uchwały Rady)
 410. Dokument: Uchwała Nr XXIX/166/ 2010 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 21 czerwca 2010 w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo za I półrocze , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
 411. (2010-06-21, Uchwały Rady)
 412. Dokument: Uchwała Nr XXVIII/158/2010 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzemieniewo z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2009.
 413. (2010-04-15, Uchwały Rady)
 414. Dokument: Uchwała nr XXVII/ 155 /2010 Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krzemieniewo środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2011.
 415. (2010-02-25, Uchwały Rady)
 416. Dokument: Uchwała Nr XXVII/ 153/2010 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie : zmiany budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2010
 417. (2010-02-25, Budżet)
 418. Dokument: Informcja o wykonaniu budżetu na dzień 31 grudnia 2009 r. (IV kw.)
 419. (2009-12-31, Budżet)
 420. Dokument: Uchwała Nr XXV/ 143/2009 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 14 grudnia 2009 w sprawie budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2010 UchwaRady Gminy Krzemieniewo z dnia 14 grudnia 2009 w sprawie budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2010
 421. (2009-12-14, Budżet)
 422. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu na dzień 30.09.2009 r. (III Kw.)
 423. (2009-09-30, Budżet)
 424. Dokument: Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.
 425. (2009-08-04, Budżet)
 426. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2009 r.
 427. (2009-07-24, Budżet)
 428. Dokument: Ingormacja o wykonaniu budżetu na dzień 31 marca 2009 r.
 429. (2009-04-28, Budżet)
 430. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2008 r.
 431. (2009-04-14, Budżet)
 432. Dokument: Srawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2008
 433. (2009-03-13, Wykonanie budżetu)
 434. Dokument: Uchwała Nr XVIII/101/2008 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 11 grudnia 2008 w sprawie : budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2009
 435. (2008-12-11, Uchwały Rady)
 436. Dokument: Projekt Budżetu Gminy Krzemieniewo na 2009 r.
 437. (2008-11-28, Budżet)
 438. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2008 r.
 439. (2008-07-31, Budżet)
 440. Dokument: Informacja z wykonania budżetu gminy na dzień 31.03.2008r.
 441. (2008-04-25, Budżet)
 442. Dokument: Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2007
 443. (2008-03-18, Wykonanie budżetu)
 444. Dokument: Informacja wójta gminy z wykonania budżetu gminy na dzień 31.12.2007 r.
 445. (2008-01-30, Budżet)
 446. Dokument: Uchwała w sprawi ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007.
 447. (2007-12-06, Uchwały Rady)
 448. Dokument: Budżet 2008
 449. (2007-12-06, Budżet)
 450. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2007r.
 451. (2007-10-30, Budżet)
 452. Dokument: Uchwała Rady Gminy Krzemieniewow sprawie : dokonania zmian budżetu Gminy Krzemieniewo na rok 2007 .
 453. (2007-09-20, Uchwały Rady)
 454. Dokument: Informacja z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo za I półrocze 2007 r.
 455. (2007-08-17, Budżet)
 456. Dokument: Informacja Wójta o wykonaniu budżetu na dzień 30.06.2007 r.
 457. (2007-07-26, Budżet)
 458. Dokument: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo za 2006 rok
 459. (2007-04-23, Budżet)
 460. Dokument: Informację o wykonaniu budżetu gminy Krzemieniewo na dzień 31.03.2007
 461. (2007-03-31, Budżet)
 462. Dokument: Budżet 2004
 463. (2006-12-31, Budżet)
 464. Dokument: Budżet 2007 - Uchwała Nr III/ 14/2006
 465. (2006-12-18, Budżet)
 466. Dokument: Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2006
 467. (2006-10-26, Budżet)
 468. Dokument: Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2006
 469. (2006-10-26, Budżet)
 470. Dokument: Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2006
 471. (2006-07-25, Budżet)
 472. Dokument: Opinia w sprawie realizacji budżetu
 473. (2006-06-19, Uchwały Rady)
 474. Dokument: Opinia w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2005
 475. (2005-12-31, Protokoły komisji)
 476. Dokument: Budżet 2006
 477. (2005-12-13, Budżet)
 478. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2006 roku
 479. (2005-04-25, Budżet)
 480. Dokument: OPINIA KOMISJI REWIZYJNEJ w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2004
 481. (2005-03-15, Protokoły komisji)
 482. Dokument: Budżet 2005
 483. (2004-12-16, Budżet)
 484. Dokument: Opisowe sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków budżetowych Gminy Krzemieniewo w 2009 r.
 485. (0000-00-00, Wykonanie budżetu)


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte