Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania, znaleziono: 39

 1. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu gminy wg stanu na dzień 30.06.2021
 2. (2021-07-21, Budżet)
 3. Dokument: UCHWAŁA NR XXVII.210.2021 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2020
 4. (2021-06-28, Uchwały Rady Gminy)
 5. Dokument: UCHWAŁA NR XXVII.211.2021 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzemieniewo z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020
 6. (2021-06-28, Uchwały Rady Gminy)
 7. Dokument: UCHWAŁA NR XXVII.213.2021 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2021
 8. (2021-06-28, Uchwały Rady Gminy)
 9. Dokument: UCHWAŁA NR XXVI.201.2021 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzemieniewo na rok 2021
 10. (2021-05-17, Uchwały Rady Gminy)
 11. Dokument: Bilans z wykonania budżetu gminy Krzemieniewo za rok 2020
 12. (2021-05-05, Budżet)
 13. Dokument: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo w roku 2020 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
 14. (2021-04-30, Budżet)
 15. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu na dzień 31.12.2020
 16. (2021-04-21, Budżet)
 17. Dokument: Uchwała Nr XXV/196/2021 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2021
 18. (2021-04-20, Uchwały Rady Gminy)
 19. Dokument: Uchwała Nr SO-12/0954/12/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami.
 20. (2021-03-31, Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej)
 21. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu na dzień 31.03.2021 r.
 22. (2021-03-31, Budżet)
 23. Dokument: Informacja o wynikach naboru kandydata na urzędnicze stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
 24. (2021-03-26, Nabór do pracy)
 25. Dokument: Uchwała Nr S0/12109311486l żOż| Składu Orzekając€go Regionalnej lzby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia22 marca 2021 roku w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości s{inansowania prz€z Gminę Krzemieniewo deficytu budżetu.
 26. (2021-03-22, Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej)
 27. Dokument: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
 28. (2021-03-16, Nabór do pracy)
 29. Dokument: UCHWAŁA NR XXIV.188.2021 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzemieniewo na rok 2021
 30. (2021-03-02, Uchwały Rady Gminy)
 31. Dokument: UCHWAŁA NR XXIV/194/2021 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Krzemieniewo na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.
 32. (2021-03-02, Uchwały Rady Gminy)
 33. Dokument: Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krzemieniewo ds. księgowości budżetowej
 34. (2021-02-19, Nabór do pracy)
 35. Dokument: Uchwała Nr XXIII/183/2021 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2021
 36. (2021-01-28, Uchwały Rady Gminy)
 37. Dokument: Uchwała Nr XXII/171/2020 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2020.
 38. (2020-12-18, Uchwały Rady Gminy)
 39. Dokument: Uchwała Nr XXII/169/2020 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2021.
 40. (2020-12-18, Uchwały Rady Gminy)
 41. Dokument: ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2020 WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2021
 42. (2020-12-07, Zarządzenia)
 43. Dokument: Uchwała Nr XXI/164/2020 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2020.
 44. (2020-12-03, Uchwały Rady Gminy)
 45. Dokument: Uchwała Nr SO-0952/10/12/Ln/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Krzemieniewo na 2021 r.
 46. (2020-11-26, Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej)
 47. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2020 r.
 48. (2020-10-22, Budżet)
 49. Dokument: Uchwała Nr XX/156/2020 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2020
 50. (2020-10-19, Uchwały Rady Gminy)
 51. Dokument: Uchwała Nr XIX/150/2020 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2020.
 52. (2020-09-17, Uchwały Rady Gminy)
 53. Dokument: Zarządzenie Nr 0050/44/2020 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie.
 54. (2020-09-01, Zarządzenia)
 55. Dokument: Uchwała Nr XVIII/ 142/2020 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2020
 56. (2020-08-12, Uchwały Rady Gminy)
 57. Dokument: Informacja o wykonaniu budżetu gminy wg stanu na dzień 30.06.2020
 58. (2020-07-23, Budżet)
 59. Dokument: Uchwała Nr XVII/132/2020 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzemieniewo z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2019
 60. (2020-06-29, Uchwały Rady Gminy)
 61. Dokument: Uchwała Nr XVII/131/2020 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2019
 62. (2020-06-29, Uchwały Rady Gminy)
 63. Dokument: Uchwała Nr XVII/133/2020 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2020.
 64. (2020-06-29, Uchwały Rady Gminy)
 65. Dokument: Uchwała Nr XVII/140/2020 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Krzemieniewo na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.
 66. (2020-06-29, Uchwały Rady Gminy)
 67. Dokument: LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko dyrektora nowo powstającej jednostki budżetowej – Żłobka w Gminie Krzemieniewo w miejscowości Oporówko
 68. (2020-06-23, Nabór do pracy - jednostki organizacyjne)
 69. Dokument: Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzemieniewo z tytułu wykonania budżetu gmin za 2019 r.
 70. (2020-06-08, Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej)
 71. Dokument: OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko dyrektora nowo powstającej jednostki budżetowej – Żłobka w Gminie Krzemieniewo w miejscowości Oporówko
 72. (2020-06-05, Nabór do pracy - jednostki organizacyjne)
 73. Jednostka: Stanowisko ds. księgowości budżetowej i płac
 74. (2020-05-04, Stanowisko)
 75. Jednostka: Stanowisko ds. księgowości budżetowej
 76. (2020-05-04, Stanowisko)
 77. Jednostka: Stanowisko ds. księgowości budżetowej i kasy
 78. (2020-05-04, Stanowisko)