GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji »  PROTOKÓŁ NR 39/2009 z posiedzeni Komisji Rewizyjnej w dniu 07 grudnia 2009

PROTOKÓŁ NR 39/2009 z posiedzeni Komisji Rewizyjnej w dniu 07 grudnia 2009

Numer protokołu: 39
Rok: 2009

PROTOKÓŁ NR 39/2009
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 07 grudnia 2009

Dnia 07 grudnia 2009 roku o godz. 9.oo otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad :
1) Omówienie projektu budżetu gminy na rok 2010
2) Wolne głosy i wnioski


ad. Pkt.1
--------- ---

Przewodniczący Komisji udzielił głosu Wójtowi gminy prosząc o przedstawienie projektu budżetu gminy na rok 2010 i omówienie podstawowych wskaźników jakie przyjęto tworząc budżet na rok następny.
Wójt poinformował, że płace w jednostkach oświatowych zostały przeliczone wskaźnikiem 3,5% z wyjątkiem wynagrodzeń nauczycielskich które wzrosną od września 2010 o 7%.
Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług przyjęto na poziomie 3,5%.

Szczegółowe informacje na temat planowanych dochodów i wydatków bieżących , które zostały zaplanowane na rok 2010 omówiła Skarbnik gminy.
Omawiano kolejne źródła dochodów budżetu , wyjaśniano w jaki sposób ustalono kwoty zapisane w projekcie i co było podstawą planowania.
W podobny sposób omówiono wydatki budżetu gminy. Każdy kolejny rozdział klasyfikacji budżetowej przedstawiano bardzo szczegółowo i wyjaśniono w jaki sposób kalkulowano wydatki bieżące budżetu.
Po przedstawieniu wydatków bieżących wójt omówił jeszcze roczne wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku 2010, zadania realizowane w ramach WPI .

Wójt Gminy wyjaśnił że budżet na rok 2010 tworzony jest wg zasad zawartych w nowej ustawie o finansach publicznych, która będzie obowiązywała od 01 stycznia 2010.
Po dyskusji nad projektem budżetu Przewodniczący Komisji poprosił wszystkich członków aby wypowiedzi się czy będą głosować za przyjęciem budżetu w takim kształcie jak przedstawił Wójt Gminy. Wszyscy członkowie komisji wypowiedzieli się w tej sprawie pozytywnie.

Ad. pkt.2
-------------
W ramach wolnych głosów i wniosków Radny Zbigniew Ptak wrócił do tematu oczyszczania
Ścieków płynnych ze wsi Garzyn i Górzno. W odpowiedzi Wójt wyjaśnił, że koncepcja ta jest możliwa tylko wtedy gdy zostanie zmodernizowana istniejąca oczyszczalnia w Garzynie .
Na powyższym protokół zakończono
Protokólowała DA Przewodniczący komisji (-) Jacek StawińInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2009-12-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte