GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » PROTOKÓŁ NR 38/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 27 października 2009

PROTOKÓŁ NR 38/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 27 października 2009

Numer protokołu: 38
Rok: 2009

PROTOKÓŁ NR 38/2009
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 27 października 2009

Dnia 27 października 2009 roku o godz. 8.oo otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad :
1) Omówienie projektów uchwał podatkowych na rok 2010
2) Wolne głosy i wnioski


ad. Pkt.1
--------- ---

Przewodniczący Komisji udzielił głosu Wójtowi gminy prosząc o przedstawienie projektów uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2010.
Po przedstawieniu stawek maksymalnych jakie ogłosił Minister Finansów Wójt gminy podał propozycje stawek jakie miałby obowiązywać w gminie w roku następnym.
Po przedstawieniu projektu członkowie Komisji wypowiadali się na temat możliwości przyjęcia stawki dla poszczególnych kategorii opodatkowania .
Po dyskusji ustalono, że Komisja rewizyjna nie wniesie na sesji uwag gdyż zgadza się propozycjami Wójta Gminy.

W dalszej kolejności Wójt Gminy podał cenę żyta jaka będzie obowiązywała w roku 2010
i ile wyniesie podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego w roku 2010.
Wójt wyjaśnił także , że w sprawie podatku rolnego nie będzie potrzeby wywoływania uchwały.

Następna omawiana uchwała dotyczyła stawek podatku od środków transportowych
Które planuje się podwyższyć o 3,5 % a więc tyle ile wynosi wskaźnik inflacji.

Dyskutowano także o projekcie uchwały w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla uczniów. W stosunku do żadnej z uchwał nie wniesiono zastrzeżeń.

Z uwagi na wyczerpanie się tematu określonego w pkt.1 porządku obrad Przewodniczący Komisji zaproponował przejść do realizacji pkt.2 tj. wolnych głosów i wniosków.

Ad. pkt.2
-------------
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił do Wójta Gminy z prośba o podwyższenie od roku 2010 opłat za wynajem wigwamu w Górznie. Prośba jest wynikiem kontroli tego tematu
Na jednym z posiedzeń komisji.
Radny Krysztofiak poruszył także temat budowy sanitariatów przy Wigwamie w Górznie .
Radny Ptak pytał o termin oficjalnego otwarcia boiska Orlik w Garzynie .
Wójt poinformował , że Orlik otwarty zostanie w dniu 16 listopada 2009 a czynny będzie od marca 2010.
Na powyższym protokół zakończono
Protokólowała DA Przewodniczący komisji
(-) Jacek StawińskiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2009-10-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte