GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » PROTOKÓŁ NR 37 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 01 października 2009

PROTOKÓŁ NR 37 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 01 października 2009

Numer protokołu: 37
Rok: 2009

PROTOKÓŁ NR 37
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 01 października 2009

Dnia 01 października 2009 roku o godz. 9.oo otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad :
1) Omówienie koncepcji rozwiązania gospodarki ściekowej w gminie
2) Wolne głosy i wnioski


ad. Pkt.1
--------- ---
W celu realizacji pkt.1 porządku obrad Przewodniczący Komisji zwrócił się do Wójta Gminy aby przedstawił wstępne koncepcje rozwiązania problemu ścieków gminie
Wójt Gminy zrelacjonował spotkanie jakie odbyło się w tej sprawie i poinformował, że pracuje się w chwili obecnej nad następującymi koncepcjami:
1) Na terenie wsi Pawłowice funkcjonuje oczyszczalnia ścieków , należąca do instytutu zootechniki , której moce przerobowe wystarczyłyby przy stosunkowo niedużych nakładach na modernizacje przyłączyć wszystkich mieszkańców wsi Pawłowice .
Gmina złożyła stosowne propozycji dyrekcji zakładu i możliwość taka zaistnieje dopiero wtedy gdy właściciel oczyszczalni wyrazi na to zgodę . Równocześnie z prośba o wyrażenie zgody gmina zadeklarowała własny udział finansowy w modernizację istniejącej oczyszczalni.
2) Dla wsi Garzyn i Górzno pracuje się nad koncepcja połączenia ich w jedną sieć
i odprowadzenia ścieków do nowo projektowanej oczyszczalni w Garzynie.
Oczyszczalnię będzie budowała ARIMR . Gmina skłonna jest wziąć udział w kosztach tej budowy pod warunkiem wyrażenia zgody na podłączenie mieszkańców tych dwóch wsi.
3) Problem z podłączeniem wsi Krzemieniewo jest bardziej skomplikowany. W tej
Sprawie odbyło się spotkanie przedstawicieli dwóch gmin Krzemieniewa i Rydzyny.
Analizowana jest koncepcja dwuwariantowa , polegająca na:
- budowie oczyszczalni w Lubonii i podłączenia do tej oczyszczalni ścieków z Krzemieniewa
- budowa w Lubonii przepompowni ścieków, które dalej zrzucane byłyby do oczyszczalni w Rydzynie.
Koncepcja dla Krzemieniewa rozważana jest pod kątem możliwości pozyskania na ten cel środków unijnych. Operatorem obydwu oczyszczalni, bez względu na wybrany wariant byłby MZWIK we Wschowie.

Radni pytali która wieś ma najbardziej realne szanse na podłączenie do kanalizacji ?
Wójt wyjaśnił , że najszybciej do załatwienia jest możliwość podłączenia mieszkańców wsi Pawłowice. Jest to jednak uwarunkowane pozyskaniem zgody
od dyrekcji instytutu zootechniki.
Radna Przybylska pytała co z północną częścią gminy ? Czy jest szansa na podłączenie do kanalizacji mieszkańców Belęcina i Bojanic?

Wójt Gminy wyjaśnił, że dla tej części gminy należałoby pomyśleć o stworzeniu programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, gdyż na chwile obecną nie pracuje się nad programem skanalizowania tej części gminy.

Z uwagi na wyczerpanie tematu Przewodniczący komisji zaproponował przejście do realizacji pkt. 2 porządku obrad tj. wolnych głosów i wniosków.

Przewodniczący Jacek Stawiński pytał dlaczego działki w strefie przemysłowej nie zostały do chwili obecnej ogłoszone do sprzedaży?

Radna Przybylska pytała kiedy zostaną sprzedane garaże w Krzemieniewie przy ul. Spółdzielczej i jak przebiega sprawa podpisywania umów na wywóz nieczystości stałych ?

Radny Krysztofiak Mirosław dopytywał o planowane w budżecie gminy wydatki na doposażenie boiska w Górznie .

Na wszystkie w/w pytania odpowiedzi udzielał Wójt Gminy.
Na powyższym zakończono posiedzenie Komisji .
Przewodniczący zaproponował aby następne posiedzenie odbyło się w dniu
26 października 2009 o godz. 8.oo . Tematem najbliższego spotkania mają być projekty uchwał podatkowych na rok 2010.Na powyższym protokół zakończono.

Protokólowała DA Przewodniczący Komisji Jacek Stawinski

………………………………….


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2009-10-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte