GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » PROTOKÓŁ NR 36 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10 września 2009

PROTOKÓŁ NR 36 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10 września 2009

Numer protokołu: 36
Rok: 2009

PROTOKÓŁ NR 36
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 10 września 2009

Dnia 10 września 2009 roku o godz. 9.oo otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad :
1) Kontrola wydatków remontowych w Publicznym Przedszkolu w Krzemieniewie
2) Wolne głosy i wnioski


ad. Pkt.1
--------- ---
W celu realizacji pkt.1 porządku obrad Przewodniczący Komisji zwrócił się do Skarbnika Gminy aby przedstawić jakie kwoty przeznaczono w okresie od początku roku do końca sierpnia 2009 na wydatki remontowe w Publicznym Przedszkolu w Krzemieniewie .
Skarbnik Gminy poinformowała, ze wg sprawozdania Rb-28S na dzień 31.08.2009
Wynika, że w kontrolowanej jednostce w § 4270 wykazano 9383,95 zł .
Przedstawiono także ogólne informacje o realizacji budżetu w tej jednostce .
Wskaźnik realizacji wydatków na dzień 31.08.2009 wyniósł 63,50 % . Biorąc pod uwagę wskaźnik upływu czasu , który na konie sierpnia wynosił 66,67 % można stwierdzić , że realizacja wydatków przebiega prawidłowo .
Wskaźnik realizacji dochodów wyniósł 55,77 % .
Po uzyskaniu tych informacji przewodniczący komisji zaproponował aby udać się do Przedszkola w Krzemieniewie i zapoznać się z realizacją zadań na miejscu.

W przedszkolu na członków Komisji oczekiwała Dyrektor jednostki p. Małgorzata Glapiak, która pochwaliła się zakresem zadań remontowych jakie wykonano w jednostce .
Udało się w trakcie roku naprawić oświetlenie oraz wymienić kaloryfery. Przedszkole zostało w okresie wakacyjnym odmalowane.
W dalszej kolejności Dyrektor Przedszkola przedstawiła niezbędne remonty, które niezbędne są do realizacji w najbliższym czasie. Istnieje pilna potrzeba wyremontowania podłóg
w oddziałach przedszkolnych. Również potrzebne byłoby wygospodarowanie pomieszczenia biurowego w którym mogłaby pracować księgowa przedszkola . Obecnie księgowa korzysta
z pomieszczenia dla Dyrektora jednostki co niekiedy utrudnia kontakty z rodzicami dzieci.
Ponadto członkowie Komisji pytali o wysokość odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu.

Po wyczerpaniu pytań do Dyrektora Przedszkola przystąpiono do realizacji punktu
2 porządku obrad.
Ad. pkt. 2
Radny Zbigniew Ptak pytał o termin oddania do użytku boiska Orlik w Garzynie .
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na konieczność zabezpieczenia boiska w taki sposób aby piłki nie wypadały na jezdnię lub na sąsiednie ogródki działkowe.
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji proponując jednocześnie aby następne posiedzenie odbyło się w dniu 01 października 2009
o godz. 9.oo
Na powyższym protokół zakończono.

Protokólowała DA Przewodniczący Komisji Jacek StawinskiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2009-09-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte