GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXIV/140/2009 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

UCHWAŁA Nr XXIV/140/2009 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

Numer uchwały: 140
Numer sesji: XXIV
Rok: 2009

UCHWAŁA Nr XXIV/140/2009
RADY GMINY KRZEMIENIEWO
z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 57 § 7 i § 8
w związku z art. 3 pkt.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
( tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) Rada Gminy Krzemieniewo uchwala,
co następuje :


§ 1. Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków , opłat oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu Gminy Krzemieniewo .

§ 2. Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50 % stawki odsetek za zwłokę ,ogłaszanej na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tj. Dz.U.
z 2005 Nr 8 , poz. 60 z późn. zm. ) .

§ 3. Przepisy § 1 i § 2 stosuje się również do odroczonych lub rozłożonych na raty należności płatników lub inkasentów, następców prawnych i osób trzecich.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIX/116/98 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia
12 marca 1998 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódzka Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 01 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Krzemieniewo
/-/ Stanisław OsięgłowskiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2009-10-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte