GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXIV/ 139 /2009 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 29 października 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA Nr XXIV/ 139 /2009 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 29 października 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

Numer uchwały: 139
Numer sesji: XXIV
Rok: 2009

UCHWAŁA Nr XXIV/ 139 /2009
RADY GMINY KRZEMIENIEWO
z dnia 29 października 2009 r.


w sprawie podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust.1 i art.12 ust.4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 121, poz.844 z późn. zm. ) Rada Gminy Krzemieniewo uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się wysokość stawek podatku od środków transportowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy wykorzystywane na potrzeby przewozów szkolnych .§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/94/2008 Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 30 października 2008 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie
od dnia 01 stycznia 2010 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Krzemieniewo
/-/ Stanisław Osięgłowski
Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2009-10-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte