GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » PROTOKÓŁ NR 35 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 30 lipca 2009

PROTOKÓŁ NR 35 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 30 lipca 2009

Numer protokołu: 35
Rok: 2009

PROTOKÓŁ NR 35
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 30 lipca 2009

Dnia 30 lipca 2009 roku o godz. 9.oo otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad :
1) Kontrola dochodów uzyskanych z majątku gminy w roku 2009
2) Wolne głosy i wnioski

ad. Pkt.1
--------- ---
Przewodniczący Komisji powitał wszystkich zebranych i udzielił głosu Zastępcy Wójta Gminy prosząc o informacje o majtku sprzedanym lub przeznaczonym do sprzedaży.
Zastępca Wójta poinformował, że w pierwszym półroczu sprzedano dwa lokale mieszkalne wraz z zabudową gospodarczą w Starym Belęcinie .
W miesiącu lipcu sprzedano najemcom trzy mieszkania komunalne w bloku w Krzemieniewie przy ul. Spółdzielczej .
Poinformowano radnych , że w przygotowywane jest ogłoszenie przetargu na sprzedaż garaży
przy ul. Spółdzielczej w Krzemieniewie.

W dalszej kolejności planuje się przygotować dokumentacje do ogłoszenia przetargu na część budynku w Starym Belęcinie ( była klasa szkolna) i na działkę budowlaną wygospodarowana
z ogródków.
Także w końcówce roku sprzedany będzie pokój w Nowym Belęcinie , który od lat użytkowany jest przez najemcę.
W budżecie gminy roku 2009 zaplanowano także sprzedaż działek w strefie przemysłowej.
Może t nastąpić po uzbrojeniu tego terenu w odpowiednie media.
Skarbnik Gminy poinformowała także o wysokości dochodów uzyskanych z tytułu sprzedaży majątku.

Przewodniczący Komisji zaproponował by gmina powróciła do tematu sprzedaży działki,
przy tartaku w Górznie oraz terenu za Zajazdem Dobrodziej w Krzemieniewie .Dodatkowo uzasadniał, że w sprawie działki w Górznie wpłynął wniosek o wykup.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że:
z uwagi na upadłość firmy, która była właścicielem tartaku wniosek ten stał się bezprzedmiotowy a nowy właściciel tartaku nigdy nie złożył wniosku o wykup tego terenu.
Natomiast jeśli chodzi o teren za Dobrodziejem wyjaśniono radnym , ze w chwili obecnej Wójt nie jest zainteresowany sprzedażą tego terenu.

Przewodniczący Komisji pytał czy jest szansa na wykup gruntu – boiska w Kociugach, na które to zadanie od dwóch lat planowane są środki w budżecie gminy ?
Zastępca Wójta wyjaśnił, że gmina będzie musiała przystąpić do przetargu ogłoszonego przez ZZD w Pawłowicach . O ile nie będzie innych nabywców to jest szansa zakupu tego gruntu za cenę niewiele odbiegającą od ceny wywoławczej. Przetarg ma się odbyć w terminie do końca roku 2009 .
Radny Mirosław Krysztofiak , który przez okres letni pobierał w imieniu gminy opłaty za wynajem wigwamu wnioskował o podwyższenie opłat za wynajem tego obiektu.
Wszyscy członkowie Komisji poparli ten wniosek gdyż uznali , że kwota 50,- zł jest za niska biorąc pod uwagę fakt, że wynajmujący korzystają z prądu.
Przewodniczący Komisji będzie wnioskował do Wójta o podwyższenie opłat.

Radni z zadowoleniem przyjęli także informację o dochodach jakie zasilają budżet gminy
z wynajmu sal wiejskich. Wzrost dochodów z tego tytułu jest znaczący , co obrazuje poniższe zestawienie.
Stan na dzień Uzyskane dochody w zł
31.12.2006 3.822,26 zł
31.12.2007 13.829,90 zł
31.12.2008 16.971,53 zł
30.06.2009 15.083,18 zł

Po wyczerpaniu pytań Przewodniczący Komisji ustalił, że następne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 10 września 2009 roku o godzinie 9.oo a tematem spotkania będzie ocena przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego połączona z wizytacją Publicznego Przedszkola w Krzemieniewie, oraz ocena zaawansowania prac na budowie boiska Orlik 2012 w Garzynie .


Na powyższym protokół zakończono.

Protokólowała DA Przewodniczący Komisji Jacek Stawinski

………………………………….
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2009-07-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-09-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte