GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » PROTOKÓŁ NR 34 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25 czerwca 2009

PROTOKÓŁ NR 34 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25 czerwca 2009

Numer protokołu: 34
Rok: 2009

PROTOKÓŁ NR 34
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 25 czerwca 2009

Dnia 25 czerwca 2009 roku o godz. 9.oo otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad :
1) Kontrola poniesionych wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
2) Wolne głosy i wnioski

ad. Pkt.1
--------- ---
Przewodniczący Komisji powitał wszystkich zebranych i udzielił głosu Skarbnikowi Gminy prosząc o przedstawienie poniesionych w I półroczu wydatków na realizacje gminnego programu profilaktycznego .

Radni zostali poinformowani , o wysokości dochodów z tytułu wpłat za koncesje alkoholowe Z pieniędzy tych finansowane są wszystkie wydatki na realizacje gminnego programu profilaktycznego. Do dnia posiedzenia Komisji największe wydatki poniesiono na funkcjonowanie świetlic terapeutycznych .
Zapoznano radnych z harmonogramem półkolonii , które od kilku lat z dużym powodzeniem są organizowane w okresie letnim przez wszystkie placówki szkolne.
Do udziału w akcji letniej zakwalifikowano 240 dzieci . Ustalono, że dzienny koszt pobytu dziecka na półkolonii wynosi 60 zł.
Przedstawiono radnym uzasadnienie kwoty przeznaczonej na utrzymanie dzienne.
Kwotę skalkulowano w ten sposób aby wystarczyła na wstępy , na wyżywienie dziecka w trakcie wyjazdu i na inne drobne wydatki związane z zakupem biletów, drobnych nagród za udział w organizowanych zawodach czy zakup lodów.
Wyjaśniono także , że w okresie jesiennym wydatkowane będą środki finansowe na walkę z narkomanią , gdyż zaplanowana jest organizacja spektakli i pogadanek o szkodliwości narkotyków.

Radni przyjęli złożone wyjaśnienia . Przewodniczący Komisji polecił przejść do następnego punktu porządku obrad .
W ramach wolnych głosów i wniosków Radny Zbigniew Ptak poruszył temat gruntów rolnych użytkowanych przez nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem działki w Garzynie.

Radny Mirosław Krysztofiak poruszył temat nowo powstałego koła gospodyń wiejskich
w Górznie i oraz organizację powiatowych dni seniora organizowanych nad jeziorem
w Górznie .

Przewodniczący Komisji pytał o możliwość gruntownego remontu pomostu nad jeziorem
w Górznie. Z uwagi na brak możliwości inwestowania w pomost członkowie Komisji
wspólnie ustalili aby zwrócić się do Ministerstwa Rolnictwa , Wydziału Leśnictwa z wnioskiem o wyrażenie zgody na przekazanie gminie terenu wokół jeziora w zamian za inne działki leśne na terenie gminy.

Poruszono temat przygotowania do sprzedaży garaży przy ul. Spółdzielczej w Krzemieniewie
Radnym wyjaśniono , że sprawa ta jest zaplanowana w porządku obrad następnego posiedzenia Komisji .

Po wyczerpaniu pytań Przewodniczący Komisji ustalił, że następne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 30 lipca 2009 roku o godzinie 9.oo

Na powyższym protokół zakończono.

Protokólowała DA Przewodniczący Komisji Jacek Stawinski

………………………………….Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2009-06-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-09-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte