GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXII/126/2009 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 9 czerwca 2009 r. W sprawie: uchylenia Uchwały Nr.XVII/98/2008 z dnia 30 pażdziernika 2008 r. dotyczącej sporządzania zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego wsi Garzyn dla działek o numerach geodezyjnych: 399; 400; 401; 402 i 403.

UCHWAŁA NR XXII/126/2009 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 9 czerwca 2009 r. W sprawie: uchylenia Uchwały Nr.XVII/98/2008 z dnia 30 pażdziernika 2008 r. dotyczącej sporządzania zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego wsi Garzyn dla działek o numerach geodezyjnych: 399; 400; 401; 402 i 403.

Numer uchwały: 126
Numer sesji: XXII
Rok: 2009

UCHWAŁA NR XXII/126/2009
RADY GMINY KRZEMIENIEWO
z dnia 9 czerwca 2009 r.


W sprawie: uchylenia Uchwały Nr.XVII/98/2008 z dnia 30 pażdziernika 2008 r. dotyczącej sporządzania zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego wsi Garzyn dla działek o numerach geodezyjnych:
399; 400; 401; 402 i 403.
Na podstawie:
- art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 ze zmianami)
- art.14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami)


Rada Gminy Krzemieniewo
uchwala:

§ 1

Uchyla się Uchwałę Nr. XVII/98/2008 z dnia 30 pażdziernika 2008 r.w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Garzyn dla działek o numerach geodezyjnych:
399; 400; 401; 402 i 403.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.U z a s a d n i e n i e

do uchwały nr XXII/126/2009 Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 9 czerwca 2009 r.


Rada Gminy Krzemieniewo podjęła uchwałę o budowie boiska sportowego ORLIK 2012 na przedmiotowych działkach.
Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewidują dla przedmiotowego terenu funkcję usług oświaty (UO)
W związku z powyższym uchwała Rady Gminy Krzemieniewo w przedmiotowej sprawie jest w pełni uzasadniona.


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2009-06-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-07-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte