GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » PROTOKÓŁ NR 31 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 18 marca 2009

PROTOKÓŁ NR 31 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 18 marca 2009

Numer protokołu: 31
Rok: 2009

PROTOKÓŁ NR 31
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 18 marca 2009

Dnia 18 marca 2009 roku o godz. 9.oo otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad :
1) Ocena realizacji budżetu gminy za rok 2008
2) wydanie opinii w sprawie realizacji budżetu
3) Sformułowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta
4) Wolne głosy i wnioski

ad. Pkt.1
--------- ---
Przewodniczący Komisji powitał wszystkich zebranych i udzielił głosu Wójtowi Gminy prosząc o przedstawienie informacji o przebiegu realizacji dochodów i wydatków budżetowych w roku 2008 .
Wójt nakreślił ogólne warunki w jakich realizowany był budżet w roku 2008 .
Szczegółowe informacje o danych wynikających z ksiąg rachunkowych przedstawiła Skarbnik gminy.
Z uwagi na to, ze radni dobrze zorientowani byli w materiałach opisowych przygotowanych na okoliczność omówienia realizacji budżetu , dyskutowano szczegółowo o konkretnych pozycjach dochodów i wydatków budżetu. W dalszej kolejności Przewodniczący Komisji przypomniał obecnym o kontrolach jakie komisja prowadziła w trakcie roku i z uznaniem stwierdzono , ze wiele wniosków Komisji przełożyło się na wykonanie budżetu i znalazło swoje odzwierciedlenie w odpowiednich pozycjach budżetu .
Po długiej dyskusji Przewodniczący Komisji podziękował Wójtowi za obecność a radni przeszli do pkt. 2 porządku obrad i rozpoczęto formułowanie opinii o realizacji budżetu.
Opinia ta stanowi załącznik Nr 2 do protokółu.

Ad. Pkt. 3
----------
Przewodniczący komisji przypomniał, ze na Komisji Rewizyjnej ciąży jeszcze obowiązek przygotowania pisemnego wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
Wniosek ten wraz z opinią muszą niezwłocznie trafić do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wyda stosowną opinię.
Wniosek taki został sprecyzowany i stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokółu.

Ad. Pkt. 4
--------------
W ramach wolnych głosów i wniosków Przewodniczący Komisji złożył sprawozdanie z udziału w szkoleniu organizowanym przez RIO na temat absolutorium i roli Komisji Rewizyjnej .
Poinformował , że wraz z nim udział w szkoleniu brał także Przewodniczący Rady Gminy.

Radni wspólnie ustalili , że następne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2009 r. o godz. 9.oo . Tematem posiedzenia będzie kontrola działań w sprawie pozyskiwanie środków unijnych oraz kontrola wydatków na pomoc dzieciom niepełnosprawnym w ramach działania „ uczeń na wsi „


Na powyższym protokół zakończono .Protokółowała DA Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jacek StawińskiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2009-03-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte