GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » PROTOKÓŁ NR 30 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10 lutego 2009

PROTOKÓŁ NR 30 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10 lutego 2009

Numer protokołu: 30
Rok: 2009

PROTOKÓŁ NR 30
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 10 lutego 2009

Dnia 10 lutego 2009 roku o godz. 9.oo otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad :
1) Kontrola podjętych działań w zakresie wyegzekwowania podpisywania umów na wywóz odpadów
2) rozliczenie wykorzystania dotacji przez GOPS w roku 2008
2) Wolne głosy i wnioski

ad. Pkt.1
--------- ---
Przewodniczący Komisji powitał wszystkich zebranych i udzielił głosu Zastępcy Wójta Gminy prosząc o przedstawienie informacji o działaniach podjętych przez gminę w celu realizacji uchwały o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że w roku 2009 wysłano wezwania do mieszkańców gminy , którzy jeszcze nie podpisali umów na wywóz odpadów .
Na dzień 30 kwietnia 2009 wyznaczono w pismach termin na przedstawienie w Urzędzie Gminy podpisanych umów z firmą zbierającą odpady.
Jeżeli wezwane osoby do końca kwietnia 2009 roku nie podpiszą nadal umów wówczas gmina w ich imieniu podpisze umowy i będzie ściągała od tych osób należność za wywóz nieczystości. Powyższe procedury reguluje ustawa o utrzymaniu w czystości w art. 6 ust. 6 .
Ponadto Zastępca Wójta poinformował , że każdego roku odbywa się również zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Mieszkańcy nie są wówczas obciążani kosztami wywozu tych odpadów.
W chwili obecnej należy czekać do upływu terminu na podpisanie brakujących umów , czyli do 30 kwietnia. Dalsze działania w tej kwestii zapadną po upływie wyznaczonego terminu.

W dalszej kolejności radni dyskutowali nad zbiórka odpadów segregowanych i wspólnie stwierdzili, że sprawa segregacji nie wygląda w naszej gminie dobrze, gdyż przy koszach na odpady segregowane jest wciąż duży bałagan.

Zastępca Wójta poinformował także radnych , że w szkołach przez cały rok trwa konkurs ekologiczny , polegający na zbiórce baterii . W roku szkolnym 2007/2008 zwycięzcą konkursu została szkoła w Garzynie . Na dalszych pozycjach wg kolejności były :
Szkoła w Drobninie , Pawłowicach i Nowym Belęcinie . Szkoły dostały nagrody o wartości od 800 do 300 zł.

Przewodniczący komisji pytał czy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na terenie własnych posesji maja obowiązek podpisywania dodatkowo drugiej umowy na firmę ?
Zastępca Wójta wyjaśnił, że sprawa wymaga uregulowania w uchwale rady gminy , gdyż obecna uchwała jaką gmina posiada tej sprawy nie reguluje.

Ad. Pkt. 2
------------------------

W dalszej części obrad Kierownik GOPS w Krzemieniewie wyjaśniała , dlaczego nie zostały wykorzystane pieniądze przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2008 i dlaczego tak duże sumy należało zwrócić do budżetu Wojewody.
Kierownik GOPS stwierdziła , że otrzymała pieniędzy znacznie więcej niż wynikało to ze złożonego przez nią zapotrzebowania na rok 2008 .
Komisja przyjęła to wyjaśnienie tylko w części dotyczącej wypłat zasiłków , natomiast nie zgodziła się z tłumaczeniem Kierownika GOPS w części dotyczącej środków jakie można było wykorzystać na obsługę zadań. Komisja uznała , ze w pierwszej kolejności należało wykorzystać pieniądze jakie gmina dostała od Wojewody a w dalszej kolejności korzystać ze środków własnych gminy. Wówczas nie doszłoby do konieczności dokonywania zwrotów.

Ad. Pkt 3
------------------
W ramach wolnych głosów i wniosków ustalono, że następne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 18 marca 2009 r. o godz. 9.oo ,w sprawie oceny realizacji budżetu gminy w roku 2008


Na powyższym protokół zakończono .Protokółowała WG Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jacek Stawiński

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2009-02-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte