GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji »  PROTOKÓŁ NR 29 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 16 stycznia 2009

PROTOKÓŁ NR 29 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 16 stycznia 2009

Numer protokołu: 29
Rok: 2009

PROTOKÓŁ NR 29
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 16 stycznia 2009

Dnia 16 stycznia 2009 roku o godz. 9.oo otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad :
1) Ustalenie planu pracy na rok 2009
2) Wolne głosy i wnioski

ad. Pkt.1
--------- ---
Przewodniczący Komisji powitał wszystkich zebranych w nowym 2009 roku i zaproponował aby tematem obecnego posiedzenia było zaprojektowanie planu prac Komisji na rok 2009.
Członkowie Komisji w zawiadomieniach o posiedzeniu Komisji otrzymali informacje aby przygotować propozycje do planu pracy. Radni kolejno przedstawiali tematy, którymi chcieli by się zająć w roku bieżącym . w wyniku dyskusji wypracowano następujący porządek obrad.
Miesiąc Temat posiedzenia Zaproszone osoby
Luty - Kontrola podjętych działań w zakresie wyegzekwowania podpisywania umów na wywóz odpadów
- rozliczenie wykorzystania dotacji przez GOPS w roku 2008 - zastępca Wójta


- Kierownik GOPS
Marzec Ocena wykonania budżetu gminy za rok 2008 pod katem udzielenia absolutorium Wójt Gminy
Kwiecień - Kontrola pozyskiwania i realizacji środków unijnych
- kontrola wydatków na pomoc dzieciom niepełnosprawnym otrzymanych z PFRON

Pracownik wg zakresu obowiązków
Maj Kontrola zasad funkcjonowania boiska Orlik 2012 Wójt Gminy
Czerwiec Kontrola realizacji wydatków na gminny program profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii -Sekretarz
Lipiec Kontrola dochodów uzyskanych ze sprzedaży majątku w roku 2009 - zastępca Wójta
Sierpień - Ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze roku 2009
- wizytacja w placówkach oświatowych celem skontrolowania zakresu prowadzonych prac remontowych i przygotowania do nowego roku szkolnego
Wrzesień Kontrola działania GCK
Kontrola Publicznego Przedszkola w Krzemieniewie - Dyrektor GCK
- Dyrektor Przedszkola w Krzemieniewie
Październik Wnioski do projektu budżetu na rok 2010
Omówienie projektów uchwał podatkowych na rok 2010

Listopad Kontrola realizacji wydatków budżetu gminy na zadania z zakresu ochrony zabytków
Grudzień Podsumowanie pracy komisji

Radni ustalili , ze do w/w tematy obrad w poszczególnych miesiącach będą mogły być uzupełniane o sprawy bieżące .

Ad. projektu nr 2
------------------------
W ramach wolnych głosów i wniosków ustalono, że następne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 10 lutego 2009 r. o godz. 9.oo , na temat ustalony w harmonogramie obrad.


Na powyższym protokół zakończono .Protokółowała DA Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jacek Stawiński

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2009-01-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-23
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte