GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji »  PROTOKÓŁ NR 28 /2008 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 01 grudnia 2008

PROTOKÓŁ NR 28 /2008 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 01 grudnia 2008

Numer protokołu: 28
Rok: 2008

PROTOKÓŁ NR 28 /2008
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 01 grudnia 2008

Dnia 01 grudnia 2008 roku o godz. 9.oo otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad :
1) Projekt budżetu na rok 2009
2) Wolne głosy i wnioski

ad. Pkt.1
--------- ---
Przewodniczący Komisji udzielił głosu Wójtowi Gminy celem omówienia ogólnych wskaźników przyjętych do projektowania budżetu na rok 2009 . .
W dalszej kolejności Skarbnik gminy przedstawiła zaplanowane na rok 2009 dochody budżetu oraz zaplanowane wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu gminy . Szczególną uwagę zwrócono na te rozdziały klasyfikacji budżetowej gdzie wydatki rosną
w sposób szczególnie duży .
Duże zainteresowanie radni wykazali przy omówienie wydatków majątkowych roku 2009 i wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
Wszelkie wątpliwości , które zrodziły się w trakcie dyskusji wyjaśniano na bieżąco .
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący komisji zapytał radnych , czy przedstawiony projekt budżetu są skłonni zaakceptować i czy na sesji budżetowej będą głosowali za podjęciem uchwały budżetowej.
Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem projektu budżetu .
Omawiany projekt wraz i informacja o mieniu komunalnym stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.

Ad. projektu nr 2
------------------------
Z uwagi na to, że materiał dotyczący projektu był bardzo obszerny i omówienie go zajęło sporo czasu Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenia.


Protokólowała DA Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jacek Stawiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2008-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-23
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte