GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji »  PROTOKÓŁ NR 26 /2008 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28 października 2008

PROTOKÓŁ NR 26 /2008 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28 października 2008

Numer protokołu: 26
Rok: 2008

PROTOKÓŁ NR 26 /2008
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 28 października 2008

Dnia 28 października 2008 roku o godz. 9.oo otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad :
1) Projekty stawek podatkowych na rok 2009
2) Wolne głosy i wnioski

ad. Pkt.1
--------- ---
Przewodniczący Komisji udzielił głosu Wójtowi Gminy celem omówienia ogólnych zasad
projektowanych stawek podatkowych na rok 2009 .
W dalszej kolejności Skarbnik gminy przedstawiała przygotowane na najbliższą sesję projekty uchwał podatkowych :
1) w sprawie stawek podatku od nieruchomości,
2) w sprawie stawek podatku od środków transportu,
3) w sprawie obniżenia ceny 1q żyta stanowiącego podstawę naliczania podatku rolnego w roku 2009 .

Ad. projektu Nr 1
----------------------
Radni zaakceptowali projektowane stawki podatkowe w całości i stwierdzili , że na sesji będą głosowali za ich przyjęciem .

Ad. projektu nr 2
---------------------
Skarbnik gminy wyjaśniła , że stawki dotyczące poszczególnych przedmiotów opodatkowania
rosną w stosunku do roku 2008 o 4,5 %.
Przekonywała radnych , ze pozostawienie w roku 2009 stawek takich samych jak w roku 2008 powoduje, że zwiększają się nadmiernie różnice pomiędzy stawkami obowiązującymi w gminie a stawkami wskazanymi przez Ministerstwo Finansów a to z kolei spowoduje , że w latach następnych skok stawek podatkowych musiałby być bardzo znaczący i uciążliwy dla podatników.
Radni zgodzili się z wyjaśnieniami i zaakceptowali projektowane stawki podatkowe w podatku od środków transportowych.

Ad. projektu Nr 3
--------------------
Zaproponowana cena 1q żyta na poziomie 50,- zł , uznana została za możliwą do przyjęcia , wobec powyższego, także i w stosunku do tego projektu uchwały nie zgłoszono sprzeciwu.
Po dość długiej dyskusji radni stwierdzili , ze będą głosowali za zaproponowaną ceną żyta.


Ad. pkt.2
--------------

W ramach wolnych głosów i wniosków członkowie Komisji ustalili , że następne posiedzenie odbędzie się w dniu 28 listopada 2008 roku o godzinie 9.oo a tematem obrad będzie kontrola realizacji wydatków na wniesienie udziału do Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu
i ocena możliwości jakie stworzył ten udział dla mieszkańców gminy Krzemieniewo .
Polecono Skarbnikowi i Gminy pozyskanie informacji na temat zainteresowania poręczeniami przez mieszkańców gminy lub rzeczywiście udzielonych poręczeń.
Wobec braku innych spraw Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie.


Na powyższym protokół zakończono.

Protokólowała DA Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jacek StawińskiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2008-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-11-28
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte