GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » PROTOKÓŁ NR 27 /2008 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 27 listopada 2008

PROTOKÓŁ NR 27 /2008 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 27 listopada 2008

Numer protokołu: 27
Rok: 2008

PROTOKÓŁ NR 27 /2008
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 27 listopada 2008

Dnia 27 listopada 2008 roku o godz. 9.oo otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad :
1) Kontrola realizacji zaplanowanych wydatków na wniesienie udziału do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu
2) Ocena zaawansowania prac inwestycyjnych w zakresie budowy obiektów sportowych
3) Wolne głosy i wnioski

Przewodniczący Komisji udzielił głosu Skarbnikowi Gminy i poprosił o przedstawienie realizacji zaplanowanego w budżecie gminy wydatku na wniesienie udziału do Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu.
Skarbnik Gminy poinformowała , że decyzję o przystąpieniu do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych, Rada Gminy podjęła w drodze uchwały Nr IX/55/2007 w dniu
25 października 2007 . W uchwale zdecydowano o przystąpieniu do funduszu z dniem
01 stycznia 2008. Na tą okoliczność w budżecie gminy roku 2008 ,po stronie wydatków zaplanowano wniesienie udziału w kwocie 20.000,- zł.
Uchwała Rada Gminy stanowiła podstawę do sporządzenia aktu notarialnego
Repertorium A Nr 2611/2008 i akt taki został podpisany przez Wójta Gminy w dniu 06 maja 2008 roku. Gmina objęła 20 udziałów po 1000,- zł każdy.
W dniu 07 maja 2008 roku kwota 20.000,- zł z rachunku budżetu gminy została przelana na rachunek bankowy Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu.
Z informacji uzyskanej z biura Poręczeń Kredytowych wynika, że do dnia 27 listopada 2008 roku , z poręczenia udzielonego przez w/w fundusz od czasu wniesienia udziału przez gminę skorzystała 1 osoba – mieszkaniec gminy Krzemieniewo , która uzyskała poręczenie na kwotę 38.000,-zł.
Przez cały okres swej działalności Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych w Gostyniu udzielił w sumie 5 poręczeń mieszkańcom gminy Krzemieniewo na kwotę 283.000,- zł .

Komisja Rewizyjna udała się na boisko w Krzemieniewie , celem skonfrontowania faktur wystawionych przez wykonawcę budowy boiska sportowego ,budowanego w ramach programu „ Orlik 2012 „ z rzeczywistym zaawansowaniem prac.
Na terenie budowy zastano ekipę montującą kontenery socjalne. Stwierdzono wykonanie
w całości boisk sportowych, ogrodzenia i zamontowanie lamp.
Do wykończenia obiektu pozostał jedynie kontener socjalny.
Komisja Rewizyjna nie stwierdziła rozbieżności pomiędzy nakładami zafakturowanymi
a rzeczywistym zaawansowaniem robót.W dalszej kolejności Komisja udała się na budowę sali gimnastycznej w Nowym Belęcinie .
Po obiekcie członków komisji oprowadził dyrektor szkoły. Stwierdzono, że prace są daleko zaawansowane. Pracownicy firmy budowlanej zajmowali się ułożeniem chodnika oraz instalacją oczyszczalni ścieków. Kierownik budowy poinformował radnych , że nie ma żadnego zagrożenia terminu wykonania robót, gdyż do zakończenia całego obiektu brakuje tylko posadzki na sali sportowej i tzw. białej armatury.


W ramach wolnych głosów i wniosków Radny Zbigniew Ptak poinformował o częstych uszkodzeniach lamp w Garzynie na ul. Kościelnej
Pytał także kiedy zostanie wystawiony na sprzedaż budynek starej sali gimnastycznej
w Garzynie , gdyż wg obserwacji w ostatnim czasie obiekt ten jest coraz bardziej zniszczony .

Przewodniczący komisji zgłosił propozycję wystawienia do sprzedaży w roku 2009 , terenu stawu w Nowym Belęcinie, gdyż z posiadanych mu informacji można z tytułu tej sprzedaży uzyskać znaczący dochód do budżetu gminy .

Członkowie Komisji ustalili , że następne posiedzenie odbędzie się w dniu 01 grudnia 2008 roku o godzinie 9.oo a tematem obrad będzie projekt budżetu gminy na rok 2009 .
Wobec braku innych spraw Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie.


Na powyższym protokół zakończono.

Protokólowała DA Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jacek Stawiński


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2008-11-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-11-28
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte