GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady »  UCHWAŁA NR XVII/98/2008 RADY GMINY KRZEMIENIEWO Z DNIA 30 października 2008 r. W sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego wsi Garzyn dla działek o numerach geodezyjnych: 399; 400; 401; 402 i 403.

UCHWAŁA NR XVII/98/2008 RADY GMINY KRZEMIENIEWO Z DNIA 30 października 2008 r. W sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego wsi Garzyn dla działek o numerach geodezyjnych: 399; 400; 401; 402 i 403.

Numer uchwały: 98
Numer sesji: XVII
Rok: 2008

UCHWAŁA NR XVII/98/2008
RADY GMINY KRZEMIENIEWO
Z DNIA 30 października 2008 r.


W sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego wsi Garzyn dla działek o numerach geodezyjnych:
399; 400; 401; 402 i 403.
Na podstawie:
- art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 ze zmianami)
- art.14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami)


Rada Gminy Krzemieniewo
uchwala:

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Garzyn dla działek o numerach geodezyjnych:
399; 400; 401; 402 i 403.

Granice obszaru objętego zmianą planu oznaczono na mapie, stanowiącej załącznik
graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2

Opracowanie obejmować będzie problematykę wskazaną w art. 15 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2008-10-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-11-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte