GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XVII/ 97/ 2008 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 30 października 2008 r. w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysa wsi Krzemieniewo

UCHWAŁA NR XVII/ 97/ 2008 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 30 października 2008 r. w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysa wsi Krzemieniewo

Numer uchwały: 97
Numer sesji: XVII
Rok: 2008

UCHWAŁA NR XVII/ 97/ 2008
RADY GMINY KRZEMIENIEWO
z dnia 30 października 2008 r.

w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysa wsi Krzemieniewo
___________________________________

Na podstawie art. 35 i 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( tekst jednolity – Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1

Ze względu na wygaśnięcie mandatu sołtysa wsi Krzemieniewo wskutek jego śmierci, zarządza się przeprowadzenie nowych wyborów sołtysa wsi Krzemieniewo
na zebraniu wiejskim, które odbędzie się w dniu 20 listopada 2008 r. (czwartek),
o godz. 18.30 , w Sali Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie.

§ 2
Funkcję przewodniczącego wiejskiego zebrania wyborczego powierza się radnej Alinie Wunsz.
§ 3
Zasady i tryb przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej określa Statut sołectwa.

§ 4
1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa na wiejskim zebraniu wyborczym wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania stałych mieszkańców sołectwa.
2. W przypadku braku niezbędnego quorum wyznacza się, po upływie pół godziny od pierwszego terminu, nowy termin zebrania, na którym przeprowadza się wybory bez względu na liczbę obecnych na zebraniu uprawnionych do głosowania mieszkańców wsi.

§ 5
Treść niniejszej uchwały zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem wiejskiego zebrania wyborczego.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Krzemieniewo
/-/ Stanisław Osięgłowski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2008-10-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-11-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte