GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » PROTOKÓŁ NR 25 /2008 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 23 września 2008

PROTOKÓŁ NR 25 /2008 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 23 września 2008

Numer protokołu: 25
Rok: 2008

PROTOKÓŁ NR 25 /2008
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 23 września 2008

Dnia 23 września 2008 roku o godz. 9.oo otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad :
1) Kontrola realizacji wydatków budżetu za okres I półrocza 2008
2) Wolne głosy i wnioski

ad. Pkt.1
--------- ---
Posiedzenie Komisji rozpoczęto od przedstawienia przez Skarbnika Gminy sprawozdania
z realizacji wydatków budżetu gminy za I półrocze 2008.
Z uwagi na to, że radni nie zgłosili zastrzeżeń co do wydatków bieżących realizowanych
w I półroczu 2008 postanowiono dokładnie przeanalizować wydatki majątkowe gminy i skonfrontować zaawansowanie finansowe zadań z zaawansowanie prac w terenie .
W związku z powyższym udano się na boisko sportowe w Krzemieniewie , gdzie zastano pracowników firmy budowlanej przy wykonywaniu robót ziemnych. Zaawansowanie prac było stosunkowo nieduże ale ponieważ w księgach rachunkowych gminy nie stwierdzono żadnych wypłat na rzecz tego przedsiębiorcy uznano , że zadanie realizowane jest zgodnie z planem. W dalszej kolejności komisja zlustrowała w terenie budowę oświetlenia we wsiach Oporowo, Garzyn i Drobnin. Stwierdzono, że wykonanie zadań zgodne jest z ich finansowym zaangażowaniem.
Z Garzyna udano się na plac budowy sali gimnastycznej w Nowym Belęcinie.
Komisja z podziwem obejrzała daleko posunięte prace przy stawianiu tego obiektu. Wysłuchano relacji Skarbnika o finansowej realizacji tej inwestycji i rozbieżności nie stwierdzono. Dyrektor Zespołu Szkół przy którym powstaje hala sportowa zainteresował członków Komisji prowadzonymi pracami remontowymi w obiekcie szkolnym .
Poinformował o zadaniach jakie udało mu się zrealizować ze skromnego budżetu szkoły. Pokazał również inne potrzeby remontowe jakich wymaga obiekt szkolny.
Radni zgodzili się , że placówka ta wymaga większego dofinansowania w roku 2009,
bo znacząco standardem odbiega od innych placówek oświatowych w gminie.
Po zakończonej lustracji komisja zgodnie stwierdziła, że nie wnosi uwag co do realizacji wydatków w I półroczu 2008 i jest gotowa przyjąć tą informacje na najbliższej sesji.


Ad. pkt. 2
-------------
W ramach wolnych głosów i wniosków zgłoszone zostały dwie sprawy :

1. Radny Zbigniew Ptak zgłosił problem świecących w dzień i w nocy lamp na osiedlu Zakątek w Garzynie. Prosił o interwencje ze strony elektryków i sprawdzenie dlaczego lampy nie wyłączają się w czasie dnia.
2. Radny Jacek Stawiński zgłosił konieczność rozdzielenia prądu na terenie kąpieliska
w Górznie. Prąd do kąpieliska pobierany był na podlicznik od firmy Zombud
w Krzemieniewie.
Ponieważ należący do Zombudu tartak gdzie umiejscowiono podlicznik został sprzedany a nowy właściciel żąda ustalenia odrębnych liczników należałoby rozdzielić te obiekty przed kolejnym sezonem letnim.

Wnioski zgłoszone na posiedzeniu Komisji polecono przekazać Zastępcy Wójta celem realizacji.

Wobec braku innych spraw Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie.


Na powyższym protokół zakończono.

Protokólowała DA Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jacek StawińskiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2008-10-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-10-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte