GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji »  PROTOKÓŁ NR 24 /2008 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 01 sierpnia 2008

PROTOKÓŁ NR 24 /2008 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 01 sierpnia 2008

Numer protokołu: 24
Rok: 2008

PROTOKÓŁ NR 24 /2008
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 01 sierpnia 2008

Dnia 01 sierpnia 2008 roku o godz. 9.oo otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad :
1) Kontrola realizacji dochodów budżetowych w I półroczu 2008
2) Wolne głosy i wnioski

ad. Pkt.1
--------- ---
Przewodniczący Komisji udzielił głosu Skarbnikowi Gminy prosząc o przedstawienie
realizacji dochodów budżetu gminy w okresie I półrocza 2008.
Skarbnik przedstawiła informacje o ogólnej sumie planowanych i zrealizowanych dochodów
Które zgodnie z materiałami jaki otrzymali radni zrealizowano w 52,61 % .
Dalej przedstawiono szczegółowo wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz omówiono te źródła dochodów , które zrealizowano
w procencie znacznie odbiegającym od wskaźnika upływu czasu.
Ponieważ radni otrzymali omawiany materiał wcześniej i mieli sporo czasu na przeanalizowanie informacji omówienie materiału sprowadzono do konkretnych pytań dotyczących dochodów I półrocza. Analizowany materiał załączono do niniejszego protokołu

Pytano i wyjaśniono na posiedzeniu Komisji następujące tematy :
- zasady poboru pobór opłat na kąpielisku w Górznie ,
- zasady poboru pieniędzy za sprzedaż drewna z lasów gminnych ,
- wysokość zaległości podatkowych w stosunku do roku poprzedniego,
- wypływy opłat za wydanie dowodu osobistego.

Ponieważ członkowie Komisji dokładnie zapoznali się z materiałem opisowym dochodów uznano temat za wyczerpany.

Ad. pkt. 2
-------------
Radny Zbigniew Ptak pytał czy trwają prace przygotowujące do sprzedaży starą salę gimnastyczną w Garzynie. Pytanie podyktowane było obawami o dewastację budynku.
Skarbnik Gminy Krzemieniewo wyjaśniła , że przygotowywany jest projekt uchwały
O sprzedaży budynku . Projekt przedstawiony ma być na sesji Rady Gminy w miesiącu wrześniu.


Wobec braku innych spraw Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie.


Na powyższym protokół zakończono.

Protokólowała DA Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jacek StawińskiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2008-08-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-10-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte