GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » PROTOKÓŁ NR 23 /2008 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 02 lipca 2008

PROTOKÓŁ NR 23 /2008 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 02 lipca 2008

Numer protokołu: 23
Rok: 2008

PROTOKÓŁ NR 23 /2008
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 02 lipca 2008

Dnia 02 lipca 2008 roku o godz. 9.oo otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad :
1) Kontrola umowy podpisanej na zabezpieczenie kąpieliska w Górznie
2) kontrola zasad pobierania opłat na kąpielisku w Górznie .
3) Wolne głosy i wnioski

ad. Pkt.1
--------- ---
Przewodniczący Komisji udzielił głosu Skarbnikowi Gminy prosząc o przedstawienie informacji na temat zabezpieczenia kąpieliska w Górznie .
Skarbnik gminy wyjaśniła, że w dniu 18 maja 2008 roku gmina podpisała umowę z firmą „ADLER” należąca do p. Daniela Orzełka zamieszkałego w Lesznie .
Wykonawca umowy zobowiązał się zatrudnić ratowników celem zabezpieczenia kąpieliska
w Górznie. W umowie ustalono, że ratownicy będą czuwać nad bezpieczeństwem kąpiących się osób w terminie od 15 czerwca do 31 sierpnia 2008 roku we wszystkie dni w godzinach od 10 .oo do 18 .oo
Za powyższe usługi ustalono odpłatność w łącznej kwocie 6.800,- zł, płatną w trzech terminach :
do 15 czerwca 1.800,- zł
do 31 lipca 2.000,- zł
do 10 września 3.000,- zł

Radni zapoznali się z oryginałem omawianej umowy i nie wnieśli uwag.

Ad. pkt.2
------------------
Jednym z obowiązków wykonawcy w/w umowy jest pobór opłat za energię elektryczną od osób korzystających z pól biwakowych.
Opłata pobierana jest na kwitariusz przychodowy UG. Zebrane pieniądze trafią do budżetu gminy i zarachowane zostaną w dz. 630, rozdz. 63095 w § 0830 wpływy z usług.
Budżet gminy przewiduje w tej podziałce klasyfikacyjnej uzyskanie wpływów w kwocie
1.100,- zł
Jakie będą faktyczne dochody okaże się po zakończeniu sezonu letniego.
W roku poprzednim wpływy z usług wyniosły 2.201,12 zł.

Przewodniczący Komisji
----------------------------------
Pytał ile wynosi odpłatność za wynajem nowo postawionego wigwamu .
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że obiekt dopiero został oddany do użytkowania. Opiekę nad nim sprawują w sezonie letnim ratownicy . Dokładne zasady poboru opłat zostaną dopiero ustalone.Radna Henryka Przybylska
---------------------------------
Zwróciła uwagę na fakt, że użytkowanie wigwamu będzie wymagało ustawienia toalet.
W związku z tym prosiła o rozważenie tego wniosku.


Ad. pkt.3
---------------
W ramach wolnych głosów i wniosków dyskutowano o suszy na terenie gminy i wnioskach jakie sołtysi mają dostarczyć rolnikom .
Pytano skarbnika Gminy o los budowy Zakładu zagospodarowania odpadów na Trzebanii.
Obawy wynikały z ostatnich artykułów na ten temat jakie ukazały się w prasie .
Skarbnik wyjaśniła , że do gminy dotarły pierwsze informacje dotyczące wysokich kosztów budowy. Materiały są bardzo obszerne i wymagają wnikliwej analizy.
Skarbnik gminy obiecała, że jeżeli materiały w tej sprawie zostaną rozpracowane
przygotowana będzie dla radnych bardziej syntetyczna informacja na ten temat.Na powyższym posiedzenie zakończono.Na powyższym protokół zakończono.

Protokólowała Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jacek Stawiński


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2008-07-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte