GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » PROTOKÓŁ NR 21 /2008 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28 maja 2008

PROTOKÓŁ NR 21 /2008 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28 maja 2008

Numer protokołu: 21
Rok: 2008

PROTOKÓŁ NR 21 /2008
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 28 maja 2008

Dnia 28 maja 2008 roku o godz. 9.oo otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad :
1) Kontrola poczynionych wydatków na doposażenie obiektów sportowych
1) Wizytacja remontowanego budynku GCK w Garzynie i kontrola zaawansowania remontu,
2) Wolne głosy i wnioski

ad. Pkt.1
--------- ---
Członkowie Komisji rozpoczęli posiedzenie od zapoznania się z wydatkami jakie gmina poniosła od początku roku na doposażenie boisk sportowych .
Stwierdzono, że kupowane były bramki , siatki do bramek oraz wyposażenie boiska
do siatkówki i koszykówki.
Po zapoznawaniu się z dokumentacją Przewodniczący Komisji zaproponował aby udać się w teren celem sprawdzenia, czy zakupione elementy zostały zainstalowane na boiskach , które wymieniono w dokumentacji.
Komisja odwiedziła boisko w Hersztupowie , Karchowie i Garzynie.
Nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy dokumentacją przedstawioną w pierwszej części posiedzenia a stanem faktycznym.
Z zadowoleniem Komisja udała się do Gminnego Centrum Kultury celem realizacji
punktu 2 porządku obrad.


Ad. pkt.2
------------------
Na członków komisji czekała pani Anna Weber - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury.
Komisja weszła do obiektu i zastała tam ekipę remontową .
Stwierdzono, że zakres prowadzonych prac remontowych jest bardzo duży.
Dyrektor GCK opowiedziała członkom Komisji do czego zmierzają poszczególne prace
i jaki ma być efekt końcowy podejmowanych działań.
Radni zapoznali się z dokumentacją przetargową i kosztorysem robót , który opiewał na kwotę 229.954,07 zł. W wyniku przetargu do którego przystąpiła tylko 1 firma uzyskano cenę 220.217,36 zł. Zadanie ma być wykonane w terminie do dnia 21 lipca 2008.
Radni pytali, czy w kwocie przetargu mieści się także wyposażenie kuchni.
Odpowiedź jaką uzyskali od Dyrektora GCK , nie została przyjęta dobrze, gdyż okazało się, że wyposażenie pomieszczeń w piece, wyparzacze , zmywarki i inne sprzęty kuchenne wymaga dodatkowych nakładów.

Radna Henryka Przybylska
----------------------------------
Wyraziła obawę , że kuchnia doposażona w tak fachowy sprzęt będzie niedostępna dla mieszkańców, gdyż gospodynie domowe mogą nie umieć obsługiwać takich urządzeń.


Pytano Dyrektora GCK o to, jak widzi dalsze losy tak nowocześnie wyposażonego obiektu.
Pani Anna Weber odpowiedziała, że zgadza się , z poglądem radnej i zaczyna przychylać się do koncepcji oddania części kuchennej w dzierżawę jakiejś restauracji lub firmie cateringowej. Rozwiązanie takie pozwoliło by uzyskać znaczne dochody do budżetu GCK ,
a te z kolei wykorzystano by na działalność kulturalną .

Dyrektor GCK przedstawiła także członkom Komisji koszty utrzymania budynku w Garzynie, które ze względu na rozmiary obiektu są bardzo wysokie , szczególnie w okresie jesienno-zimowym.

Przewodniczący Komisji podziękował pani Dyrektor za wyczerpujące przedstawienie sprawy.

Po wyjściu z budynku GCK w Garzynie , członkowie Komisji zatrzymali się przy pojemnikach do segregacji odpadów. Zastano w tym miejscu bałagan. Radni zwrócili uwagę, że umiejscowienie tych pojemników nie jest najlepsze z uwagi na gości przybywających na imprezy organizowane przez GCK .
Członkowie Komisji proponowali , aby od strony GCK obmurować pojemniki, żeby nie rzucały się w oczy bezpośrednio po wyjściu z obiektu .
Padła także propozycja przeniesienia tych koszt w kierunku dworca PKP i usytuowanie ich za budynkami firmy AGROBIL.Ad. pkt. 3
-------------
W ramach wolnych głosów i wniosków :

Ponadto radni zwrócili się wnioskiem o przekazanie Wójtowi prośby o jak najszybsze przygotowanie dokumentacji , która umożliwi sprzedaż starej sali gimnastycznej w Garzynie Na powyższym posiedzenie zakończono.

Propozycje i wnioski Komisji przekazano w formie pisemnej zastępcy wójta gminy
p. Ryszardowi Patelce .


Na powyższym protokół zakończono.

Protokólowała DA Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jacek StawińskiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2008-05-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte